Foto: Mona Davidsson

Magnus Aasa föreslås som ny biskop

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkoherde Magnus Aasa är en av dem som föreslås bli ny biskop i Göteborgs stift. I motiveringen beskrivs han som god teolog och beröms för sitt goda ledarskap.

Biskop Per Eckerdal går i pension i slutet av februari 2018, och den 4 mars 2018 vigs Göteborgs stifts nya biskop. Ett biskopsbyte pågår under en längre tid och omfattar bland annat förslag och nomineringar, nomineringsval och utfrågning, val och utnämning, stavnedläggning och avsked, vigning i Uppsala domkyrka och välkomnande i Göteborgs domkyrka.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, Göteborgs stift, har getts möjlighet att skicka in förslag. Förslagslådan var öppen 26 februari-25 juni.
De föreslagna namnen är publicerade på stiftets webbsida.
När förslagslådan stängde efter midsommarhelgen fanns arton namn på förslagslistan, en av dem är Magnus Aasa, kyrkoherde i Halmstads församling.
- Jag blir glad över det förtroende som visas mig genom detta. Det är också positivt för Halmstad och Halmstads församling att det goda arbete som sker här uppmärksammas, säger Magnus Aasa.

I motiveringen står bland annat:
”Magnus Aasa /…/ verkar för en kyrka där olika former, uttryck och åsikter får plats i en respekterande försonad mångfald. Det gäller lokalt, nationellt och inte minst i det ekumeniska arbetet. Magnus lyckas bekräfta de allra flesta av oss där vi är, och får oss att dra åt samma håll och mot samma mål. Allt detta är egenskaper som vi tror att han skulle kunna omsätta som biskop, och bidra till enhet i mångfalden, konfliktlösningar och framtidstro.”
Även hans politiska erfarenhet lyfts fram, liksom hans sociala kompetens och erfarenheter av att befinna sig i en offentlig roll.

Text: Mona Davidsson