Foto: Josefin Karlavagn

Tala tro

Nyhet Publicerad Ändrad

Projektet som får oss att öppna upp till samtal

Under året 2015 gick två av våra medarbetare kursen Tala tro.

Där fick dem lära sig mer tekniker om hur man kan jobba i sin församling och själva få sitta och diskutera tro och liv med deltagarna på kursen.

På våra cafébord i våra församlingshem kan du se bordspratare med t.ex. en text, en bild eller sak. De byts ut med jämna mellanrum med nya texter och bilder.

De är enkla formuleringar som öppnar upp till att börja samtala vidare om det mesta i tro och liv.

I år präglas bordspratarna lite extra om Martin Luther eftersom det är 500 års jubileum sedan reformationen startade.