Barn innan skolåldrarna

Verksamheter för barn som ännu inte börjat skolan.

Öppet hus - tillfälligt stängt

Vi hoppas på att kunna starta öppet hus under v. 4.
Håll utkik på vår hemsida för ny information.

Barn 0-5 år tillsammans med vuxen
En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleåldern eller yngre. Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid.

Vi leker, pysslar och sjunger. I vårt café kan man köpa kaffe, te, saft och kex. Övrigt ni vill äta tar ni med er. Vi kommer att vistas utomhus när det är möjligt så klä er efter väder.

Tid, plats och kontakt

Sävja kyrka: fredagar kl. 9.30–11.30. Start vecka 36. Kontakt: Annika Ekberg.

Funbo församlingshem: fredagar kl. 9.30–11.30. Kontakt: Atef Kaskorkis.

Söndagsskola

Sävja kyrka
Varje söndag kl. 9.30 i samband med gudstjänsten. 
Ansvarig: Marie Thurfjell, tel. 018-32 13 55.

 

Musiklek

Barn 0-3 år
Musikleken är en grupp för barn och föräldrar som träffas för att sjunga och dansa tillsammans. Man anmäler sig i början av terminen och träffas sedan en gång i veckan fram till advent.

Musiken är ett fantastiskt språk att kommunicera med sitt barn på. I gruppen sjunger vi nya och gamla barnsånger, provar på olika rytminstrument och vill genom musiken ge barnen en upplevelse av den Gudstrygghet som kyrkan vill förmedla.

Grupperna är åldersindelade från 1 månad till 3 år och varje samling varar ca. 45 minuter. Efteråt kan de som vill stanna kvar och fika. I vårt café kan man köpa kaffe, te, saft och kex. Övrigt ni vill äta tar ni med er. Det finns micro för att värma maten.

Tid och plats

Sävja kyrka. Start vecka 4.

Grupper

Grupp 1, 0–5 månader: Tisdagar kl. 11.00
Grupp 2, 6–10 månader: Tisdagar kl. 9.30
Grupp 3, 10–20 månader: Måndagar kl. 9.30
Grupp 4, 2–3 år med syskon: Måndagar kl. 10.30

Anmälan

Anmäl dig via formuläret med gruppnummer, barnets namn och födelsenummer, ditt namn, adress, telefon och e-post. Begränsat antal deltagare i varje grupp. 

Kom ihåg att kryssa för vilken grupp du vill anmäla ditt barn och dig till.