Barn innan skolåldrarna

Verksamheter för barn som ännu inte börjat skolan.

Öppet hus

Öppet hus är stängt just nu. Vi hoppas kunna öppna igen efter påsk.

Barn 0-5 år tillsammans med vuxen
En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleåldern eller yngre. Vi leker, pysslar och sjunger. Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid. 

Söndagsskola

Sävja kyrka
Varje söndag kl. 9.30 i samband med gudstjänsten. 
Ansvarig: Marie Thurfjell, tel. 018-32 13 55.

 

Musiklek

Musiklek är stängt just nu. Vi undersöker möjligheten att starta upp grupper i andra former.

Barn 0-3 år
Musikleken är en grupp för barn och föräldrar som träffas för att sjunga och dansa tillsammans. Man anmäler sig i början av terminen och träffas sedan en gång i veckan.

Musiken är ett fantastiskt språk att kommunicera med sitt barn på. I gruppen sjunger vi nya och gamla barnsånger, provar på olika rytminstrument och vill genom musiken ge barnen en upplevelse av den Gudstrygghet som kyrkan vill förmedla.

Grupperna är åldersindelade från 2 månader till 3 år och varje samling varar ca 40 minuter. Efteråt kan de som vill stanna kvar och fika. Här finns det kaffe, te och saft och det ni vill äta tar ni med er. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att ha sångstunden i kyrkan där vi kan hålla lagom avstånd.

Begränsat antal deltagare i varje grupp. Anmäl dig via formuläret med gruppnummer, barnets namn och födelsenummer, ditt namn, adress, telefon och e-post.

Kom ihåg att kryssa för vilken grupp du vill anmäla ditt barn och dig till.

Annika Ekberg

Annika Ekberg

Danmark-Funbo församling

Barnmusikledare, Kantor

Atef Kaskorkis

Atef Kaskorkis

Danmark-Funbo församling

Församlingspedagog