Barn innan skolåldrarna

Verksamheter för barn som ännu inte börjat skolan.

Öppet hus tar jullov från och med v47. Vi hoppas kunna öppna igen nästa år - tills dess, ta hand om varandra.

Öppet hus 

barn 0-5 år tillsammans med vuxen
En öppen verksamhet för dig som har barn i förskoleåldern eller yngre. Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid.

Vi leker, pysslar och sjunger. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och serverar bara kaffe, te och saft, det ni vill äta tar ni med er. Vi kommer att vistas utomhus så länge det är möjligt. Alltså: kläder efter väder.

Sävja kyrka
Fredag kl. 9.30 – 11.30
Kontakt: Annika Ekberg

Funbo församlingshem
Måndag och fredag kl. 9.30 – 11.30
Kontakt: Atef Kaskorskis

Söndagsskola

Sävja kyrka
Varje söndag kl. 9.30 i samband med gudstjänsten. 
Ansvarig: Marie Thurfjell, tel. 018-32 13 55.

Musiklek

barn 0-3 år
Musikleken är en grupp för barn och föräldrar som träffas för att sjunga och dansa tillsammans. Man anmäler sig i början av terminen och träffas sedan en gång i veckan fram till advent.

Musiken är ett fantastiskt språk att kommunicera med sitt barn på. I gruppen sjunger vi nya och gamla barnsånger, provar på olika rytminstrument och vill genom musiken ge barnen en upplevelse av den Gudstrygghet som kyrkan vill förmedla.

Grupperna är åldersindelade från 2 månader till 3 år och varje samling varar ca 40 minuter. Efteråt kan de som vill stanna kvar och fika. Här finns det kaffe, te och saft och det ni vill äta tar ni med er. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att ha sångstunden i kyrkan där vi kan hålla lagom avstånd.

Höstens musiklekgrupper
Grupp 1: 2 – 5 månader tisdag kl. 11.00
Grupp 2: 6 – 10 månader tisdag kl. 9.30
Grupp 3: 10 – 18 månader måndag kl. 9.30
Grupp 4: 10 – 18 månader torsdag kl. 11.00
Grupp 5: 18 – 24 månader torsdag kl. 9.30
Grupp 6: 2 – 3 år måndag kl. 11.00

Begränsat antal deltagare i varje grupp. Anmäl dig via formuläret med gruppnummer, barnets namn och födelsenummer, ditt namn, adress, telefon och e-post.

Kom ihåg att kryssa för vilken grupp du vill anmäla ditt barn och dig till.

Annika Ekberg

Annika Ekberg

Danmark-Funbo församling

Barnmusikledare, Kantor

Atef Kaskorkis

Atef Kaskorkis

Danmark-Funbo församling

Församlingspedagog