Foto: Kristina Strand Larsson/ IKON

Vår organisation

Danmark-Funbo församlings beslutande organ är kyrkofullmäktige, som väljs i allmänna val. Fullmäktige utser ett kyrkoråd.

Förtroendevalda till att styra organisationen under mandatperioden 2018-2021 

Kyrkorådet

Ledamöter

Edlund, Hans  Borgerligt alternativ

Forsberg, Ken  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)         

Gran, Trude  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)

Gunsarfs, Britta Centerpartiet

Hellman, Agneta ordförande  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)

Jonsson, Kenny  Centerpartiet 

Klang, Anders  Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Meisingseth, Mikael  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan) 

Nordgren, Susanne Willén kyrkoherde 

Virsén, Helena  Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Ersättare

Bergman, Yvonne  Centerpartiet 

Bergmark, Jan-Eric  Borgerligt alternativ 

Granberg, Åke  Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Tjäder, Inger  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan) 

 

Kyrkofullmäktige

Ledamöter

Bergman, Stig  Centerpartiet  

Bergman, Yvonne  Centerpartiet

Bergmark, Jan-Eric  Borgerligt alternativ

Danielsson, Berit  Centerpartiet 

Edlund, Hans  Borgerligt alternativ 

Eriksson, Lars Olov  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)  

Forsberg, Monica Pettersson  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)  

Forsberg, Ken  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)  

Gran, Trude  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)  

Granberg, Nils Åke  Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Gunsarfs, Britta  Centerpartiet  

Hedberg, Gunnar  Borgerligt alternativ 

Hellman, Agneta  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)  

Jonsson, Kenny ordförande  Centerpartiet

Klang, Anders  Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Meisingseth, Mikael  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan) 

Sandberg, Leif  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan)   

Tjäder, Inger  POSK (Partipoliskt obundna i Svenska kyrkan) 

Virsén, Helena  Kristdemokrater i Svenska kyrkan  

Ersättare

Bergmark, Anne-Charlotte  

Karlsson, Bengt  

Nordblom, Rolf 

Olander, Magdalena

Slapokas, Tommy