Meny

Organisation

Danmark-Funbo församlings beslutande organ är kyrkofullmäktige, som väljs i allmänna val. Fullmäktige utser ett kyrkoråd.

De här människorna är med och beslutar i vår organisation:

Kyrkorådet

Ledamöter

Edlund, Hans 

Forsberg, Ken

Gran, Trude

Gunsarfs, Britta

Hellman, Agneta (ordförande)

Jonsson, Kenny

Klang, Anders

Meisingseth, Mikael 

Nordgren, Susanne Willén 

Virsén, Helena

Ersättare

Bergman, Yvonne

Bergmark, Jan-Eric 

Granberg, Åke 

Tjäder, Inger

 

Kyrkofullmäktige

Ledamöter

Bergman, Stig  

Bergman, Yvonne

Bergmark, Jan-Eric 

Danielsson, Berit 

Edlund, Hans 

Eriksson, Lars Olov 

Forsberg, Monica Pettersson 

Forsberg, Ken 

Gran, Trude 

Granberg, Nils Åke 

Gunsarfs, Britta 

Hedberg, Gunnar 

Hellman, Agneta 

Jonsson, Kenny (ordförande)

Klang, Anders 

Meisingseth, Mikael

Sandberg, Leif 

Tjäder, Inger 

Virsén, Helena 

Ersättare

Bergmark, Anne-Charlotte

Karlsson, Bengt  

Nordblom, Rolf 

Olander, Magdalena

Slapokas, Tommy