Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal i Danmark-Funbo

Här kan du hitta kontaktuppgifter.

Boka tid i Danmark-Funbo församling

För att boka tid för dop, vigsel eller begravning i Danmark-Funbo församling, kontakta:
Församlingsexpeditionen i Sävja kyrka
Tel. 018-418 10 00
Skicka e-post till Danmark-Funbo församling

Öppettider

Måndag till fredag, 09.00-16.00
(säkrast 10.00-12.00, samt 13.00-15.00)

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. 

Kyrkoherde

Susanne Nordgren

Susanne Nordgren

Kontraktsprost, Kyrkoherde

Anna Lantz

Anna Lantz

Kanslist

Josua Kornhall

Josua Kornhall

Danmark-Funbo församling

Kansli - expedition, Fritidsledare

Mer om Josua Kornhall

Sävja kyrka - ungdom och RockQ

Laura Kvissberg

Laura Kvissberg

Danmark-Funbo församling

Kommunikatör

Vaktmästare

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Arbetsledande kyrkvaktmästare

Anders Risberg

Anders Risberg

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Leif Byström

Leif Byström

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Sonny Larsson

Sonny Larsson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Församlingsvärd

Regina Pärlermark

Regina Pärlermark

Församlingshemsvärd/Husmor

Margita Wolrath

Margita Wolrath

Husmor och assistent

Mer om Margita Wolrath

Jobbar på Sävja kulturcentrum

Präster / Komminister

Mattias Stockhaus

Mattias Stockhaus

Präst / Komminister

Mia-Marie Kjellgren

Mia-Marie Kjellgren

Präst / Komminister

Sofia Hedman

Sofia Hedman

Präst / Komminister

Björn Dahlman

Björn Dahlman

Danmark-Funbo församling

Präst

Diakoner

Marie Blomkvist Falkenö

Marie Blomkvist Falkenö

Diakon, volontärsamordnare

Rebecca Winander

Rebecca Winander

Diakon ungdom

Sara Parkman

Sara Parkman

Danmark-Funbo församling

Diakon

Mer om Sara Parkman

Diakon

Pedagoger och fritidsledare

Atef Kaskorkis

Atef Kaskorkis

Församlingspedagog

Charlotta Persson Suorra

Charlotta Persson Suorra

Församlingspedagog

David  Huusko

David Huusko

Fritidsledare

Marie Liljeström

Marie Liljeström

Församlingspedagog

Musiker

Annika Ekberg

Annika Ekberg

Barnmusikledare, Kantor

Åke Sällström

Åke Sällström

Danmark-Funbo församling

Kantor