Dop, konfirmation,vigsel, begravning

Hela livet. Välkommen till oss!

Dop

I dopet välkomnas en ny människa till familjen och kyrkan. Dopet kan ske när som helst i livet och genom det blir man också medlem i Svenska kyrkan.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Ofta firas också nattvard.

Vigsel

Vigseln är två människors uttryck för att de tror på kärleken. Vigselgudstjänsten är en viktig högtid oavsett hur ni väljer att utforma den. Präst och brudpar träffas i god tid före vigseln för att förbereda gudstjänsten.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Kontakta din församling för att boka vigsel.

Begravning

I begravningen tar de sörjande avsked av den döda och det är en viktig del av sorge­arbetet. Förberedelserna inför begravningen sker ofta genom en begravningsbyrå och efter det med prästen.

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Vigsel

Läs mer om vigseln här

Begravning

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Läs mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.