Foto: Alex&Martin/ IKON

Begravning

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Läs mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.

Begravningsgudstjänst

Hos oss är alla välkomna att ta avsked av den som har dött vid en begravningsgudstjänst. En sådan kan genomföras i Danmarks, Sävja eller Funbo kyrka, men kan också ske i något av kapellen vid krematoriet i Berthåga eller i Stillhetens kapell i Uppsala.

Om begravningsgudstjänsten skall äga rum i en anna kyrka i måste kontakt tas med den aktuella församlingen. Dag och tid för begravningsgudstjänsten bestäms i samråd med församlingen och begravningsbyrån.

Hur arrangerar man en begravning?

Begravningsgudstjänster erbjuds alla vardagar utom måndagar. Fasta tider är kl.11 eller kl.13.

Förrättande präst tar i god tid kontakt med sorgehuset för att stämma träff för begravningssamtal (s k Sorgehusbesök). I samtalet bestäms innehållet i begravningsgudstjänsten. Kontakt med musiker tas vid behov.

 

Ladda ner foldern "Om begravning"

Alla begravningar som genomförs i våra kyrkor ska följa Svenska kyrkans ordning.

Kyrkogårdar och gravfrågor

I Danmark-Funbo församling finns två kyrkogårdar, en vid Danmarks kyrka och en vid Funbo kyrka

Vanliga frågor om begravning

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om begravning

Samtal och stöd

Du behöver inte bära allting själv. Församlingens diakoner och präster kan hjälpa dig.