Foto: Alex&Martin/ IKON

Begravning

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Läs mer om hur en begravning går till och hur du kan få stöd i sorgen.

Begravningsgudstjänst

Hos oss är alla välkomna att ta avsked av den som har dött vid en begravningsgudstjänst. En sådan kan genomföras i Danmarks, Sävja eller Funbo kyrka, men kan också ske i något av kapellen vid krematoriet i Berthåga eller i Stillhetens kapell i Uppsala.

Om begravningsgudstjänsten skall äga rum i en anna kyrka i måste kontakt tas med den aktuella församlingen. Dag och tid för begravningsgudstjänsten bestäms i samråd med församlingen och begravningsbyrån.

Hur arrangerar man en begravning?
Kontakta gärna präst och församlingsexpedition för samråd om tiden och anlita en begravningsbyrån som kan ställa upp på den tid som vore bäst.
Vid begravning av kista måste dagen bestämmas i så god tid, så att tid finns att ordna grävning av grav.

Ladda ner foldern "Om begravning"