Miljödiplomerad församling

Danmark-Funbo församling har blivit miljödiplomerad i den första fasen av tre möjliga.

Miljödiplomeringsarbete i Danmark-Funbo församling

Kyrkorådet i Danmark-Funbo församling beslöt år 2016 beslutat att inleda ett miljödiplomeringsarbete för församlingen. 

Svenska kyrkans miljödiplomering följer i princip samma arbetsmodell som ISO 14001 och EMAS men har mer av andligt och pedagogiskt tänk.

Nuläge
Danmark-Funbo församling har blivit miljödiplomerad i den första fasen av tre möjliga.  

 

Miljöpolicy & vision

Vår vision innebär för oss:

- att vi i all vår verksamhet och i alla beslut vill främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

- att i all verksamhet och i alla beslut verka för att uppnå social rättvisa och en rättvis fördelning av jordens resurser.

- att miljö-, etik- och rättvisefrågor vävs in i alla beslut och blir synliga, tydliga och trovärdiga i den dagliga verksamheten i församlingen.

- att genom utbildning och kommunikation sprida goda idéer för att motivera medarbetare och medmänniskor att arbeta för en minimal miljöpåverkan

- att vi åtar oss att arbeta med ett ständigt förbättringsarbete vad gäller hållbarhetsfrågor och att vi följer aktuell lagstiftning.

- att vi kontinuerligt utvärderar vår verksamhet för att fortlöpande förbättra vårt miljöarbete

 

Kontakt
Kontaktperson för miljödiplomeringarbetet är miljösamordnare Anders Nilsson.