Foto: Linda Mickelsson/ IKON

Danmarks syförening

Syföreningarna har länge varit en viktig del av kyrkans arbete. De har samlat in pengar till många platser runt om i världen där nöden varit stor. Deras träffar har också varit en plats för trevlig samvaro med goda samtal över en kopp kaffe. Även om du inte syr eller stickar, finns det en uppgift också för dig och du är varmt välkommen till gemenskapen!

Danmarks kyrkliga syförening

Kaplansgården, Danmarks by. Varannan onsdag (udda veckor) kl. 13.00
Ansvarig: Erna Strandell, tel. 0722-82 16 00.

 

 

 

Bård till bårtäcke

Ett konst- och hantverksprojekt av rang är den bård till bårtäcke som Danmarks kyrkliga syförening har gjort. Bården beställdes för några år sedan av församlingen och är nu klar. Tanken var att syföreningen skulle överlämnat bården i samband med en högmässa i mars, men det högtidliga överlämnande får skjutas på framtiden.