Meny

Internationella gruppen

Brinner du för humanitära frågor och internationellt arbete?

Församlingens internationella arbete drivs av en sedan länge välfungerande grupp ideella medarbetare. Målsättningen är att som kyrka, hemifrån, genom olika projekt hjälpa människor i andra länder som befinner sig i socialt utsatta situationer.

Nya deltagare är alltid välkomna till gruppen!  

Ca ett möte i månaden, kvällstid 18:30-20:30. Vi bestämmer mötestid från gång till gång som det passar deltagarna. 

Vi träffas i något av våra församlingshem, ibland ”hemma hos”. Två-tre timmar i månaden, du är med i den omfattning du själv önskar.

Kontakta:

Mattias Stockhaus, präst 018-418 10 49 (mob), 0708-82 40 62 (sms), eller Marie Blomkvist Falkenö, diakon 018-418 10 33 (mob), 0769-46 70 02 (sms).