I ruinerna som finns kvar i den bombade norra delen av Gaza City leker barnen. November 2009
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen

Brinner du för humanitära frågor och internationellt arbete?

Internationella gruppen i Danmark-Funbo församling vill verka för synliggöra att vår församling här på hemmaplan hör ihop med den världsvida kyrkan. Vi vill arbeta glokalt, det vill säga på ett sätt där det lokala hör ihop med det globala. Vi är en del av den världsvida kyrkans gemenskap. Ett viktigt syfte är också att öka kunskap och förståelse för Svenska kyrkans arbete kring internationella frågor.

Gruppen arbetar med olika aktiviteter kring ACT:s olika insamlingar, såsom jul- och fasteinsamlingarna. Till aktiviteterna vill vi använda oss av volontärer som vill engagera sig för olika projekt, både enstaka och löpande.

Välkommen att anmäla ditt intresse!

Kontakt:

E-POST: bjorn.dahlman@svenskakyrkan.se

DIREKT: 018-418 10 29
SMS: 070-407 47 19