Foto: Illustration. Kicki Holmberg

Skola - kyrka

Kyrkan och skolan samverkar i Danmark-Funbo församling.

När kyrkans verksamhet sker i samarbete med skolorna håller vi minst två perspektiv öppna; dels ska alla elever kunna vara med eftersom skolans uppdrag är för alla. Dels vill kyrkan gestalta och undervisa i frågor som vi känner väl; tro, bibelberättelser, traditioner, etiska frågor och kyrkans liv. 

I kyrkans verksamet undervisar vi i kristen tro
och i Skola-kyrka-verksamheten undervisar vi om kristen tro.
T.ex. uppmanar vi inte till kollektiv bön i Skola-kyrka-projektet.

Varje läsår delar vi ut en broschyr om vad vi erbjuder till varje årskurs.

Du som lärare eller förälder får gärna höra av dig om du har frågor, förslag på samarbete eller andra funderingar.

Ansvarig för Skola-kyrka-verksamheten är: