Barn & ungdom

Församlingen erbjuder vi många varierande verksamheter för barn och unga - både tillsammans med förälder eller annan vuxen, men också utan sällskap av medföljande vuxen.

Alla har vi olika intressen i livet. Vissa vill sjunga och röra sig till musik, andra vill pyssla och skapa. Några vill bara leka i nya miljöer, andra vill  spela spel, baka eller bara vara tillsammans med andra.

Vi har grupper för det mesta - med pedagogisk ledning och ansvar för en gemensam trivsel. Titta igenom våra olika verksamheter och se om du hittar något som passar dina behov!

Öppet hus - för barn tillsammans med vuxen

En öppen verksamhet för dig som har barn 0-6 år.
Ingen anmälan behövs, du kommer när du har lust och tid. Vi leker, pysslar, sjunger och fikar.
Läs mer genom att klicka ovanför på "Barn innan skolåldrarna".