Meny

Samarbeten

Kyrkan och församlingen är en del av samhället. Samarbete med andra aktörer i närmiljön är naturligt och viktigt.