Foto: Linda Mickelsson/IKON

Samarbeten

Kyrkan och församlingen är en del av samhället. Samarbete med andra aktörer i närmiljön är naturligt och viktigt.