Foto: Linda Mickelsson/IKON

Samarbeten

Kyrkan och församlingen är en del av samhället. Samarbete med andra aktörer i närmiljön är naturligt och viktigt.

Kyrkan i Sävja kulturhus

Vi finns på plats även i Sävja kulturhus

EFS i Sävja

I Sävja kyrka finns en EFS missionsförening . Föreningen samarbetar med Danmark-Funbo församling och delar där på ansvaret för söndagens gudstjänster i Sävja kyrka. Föreningen ansvarar för söndagsskola och samtalsgrupper om kristen tro.

Skola - kyrka

Kyrkan och skolan samverkar i Danmark-Funbo församling.

Nattvandring Sävja

Nattvandring Sävja

Nattvandrarna Sävja samarbetar med Svenska kyrkan, Uppsala kommuns ungdomsjour och polisen. Varje fredagskväll promenerar de i Sävja för att ungdomar, och andra som är ute på kvällen, ska känna sig trygga.

Språkkafé torsdagar 17.30-19

Språkkafé

En grupp för dig som vill öva på svenska och lära känna nya människor. Du som har svenska som modersmål, eller talar svenska flytande, behövs också.