Verksamheter och grupper

Gemenskap och träffpunkter för alla åldrar

Barn och ungdom

Församlingen erbjuder vi många varierande verksamheter för barn och unga - både tillsammans med förälder eller annan vuxen, men också utan sällskap av medföljande vuxen.

Vuxna

Engagemang, gemenskap, stillhet, aktivitet - vad söker du?

Musik och körer

Gillar du att sjunga och spela? Danmark-Funbo församling har körer för barn, unga och vuxna och bandverksamheten RockQ.

Vill du göra något för andra?

Som volontär gör du något för någon annan. Det är en insats som också ger dig något tillbaka. Det finns många ideella uppdrag inom Danmark-Funbo församling som kan behöva just din kompetens.

Volontär - medmänniska