Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamheter och grupper

Gemenskap och träffpunkter för alla åldrar

Vill du göra något för andra?

Som volontär gör du något för någon annan. Det är en insats som också ger dig något tillbaka. Det finns många ideella uppdrag inom Danmark-Funbo församling som kan behöva just din kompetens.

Volontär - medmänniska