Foto: Lars Strandell

Vuxenkörer

Vuxenkörerna har uppehåll tills vidare med anledning av den ökade smittspridningen. I Danmark-Funbo församling finns flera körer att välja mellan. Här kan du läsa mer om dem.

Vuxenkörerna har uppehåll tills vidare med anledning av den ökade smittspridningen.

Våga-sjunga-kören

Övar i Allsalen i Sävja kulturcentrum, torsdagar kl. 19.00-21.00
En kör för alla som gillar att sjunga och träffa trevliga människor. 
Körledare är Åke Sällström och repertoaren är bred med både visa, pop, och sånger aktuella för årstiden och de kristna högtiderna som jul, advent och påsk.
Kontaktperson: Åke Sällström
e-post: Åke Sällström 

Danmarks kyrkokör 

Ungdomskören Da Qwire

Övar i Sävja kyrka, onsdagar 19.00 - 21.00
Ansvarig: Eva Karlsson, tel. 018-418 10 08 (mob)
e-post: Eva Karlsson

Funbo kyrkokör

Övar i Funbo församlingshem, tisdagar 19.00 - 21.00
Ansvarig: Åke Sällström
e-post: Åke Sällström

Sävja kyrkokör

Övar i Sävja kyrka, tisdagar 19.00-21.00
Ansvarig: Inger Knecht, tel. 018-418 10 09 (mob)
e-post: Inger Knecht

 

Vill du veta mer om församlingens barnkörer, klicka här!