Foto: Lars Strandell

Vuxenkörer

Glädje och sång! I Danmark-Funbo församling finns flera körer att välja mellan.

Våga-sjunga-kören

En kör för alla som gillar att sjunga och träffa trevliga människor. Körledare är Åke Sällström och repertoaren är bred med både visa, pop, och sånger aktuella för årstiden och de kristna högtiderna som jul, advent och påsk.
Kontakt: Åke Sällström (se uppgifter nedan)
Tid och plats: Allsalen i Sävja kulturcentrum, torsdagar kl. 18.30-20.30

Danmarks kyrkokör

Att sjunga i kör ger så mycket energi, glädje och gemenskap. Blir du nyfiken? Kom till Danmarks kyrkokör, en blandad kör med både damer och herrar. Repertoaren som vi sjunger är blandad. Vi sjunger i gudstjänster och har även egna konserter.

Kontakt: Inger Knecht (se uppgifter nedan)
Tid och plats: Sävja kyrka, onsdagar kl. 19.00-21.00

Sävja och Funbo kyrkokör 

-Har blivit en gemensam kör from. hösttermin 2022.

Kontakt: Åke Sällström (se uppgifter nedan)
Tid och plats:
Jämna veckor - Funbo församlingshem, tisdagar kl. 19.00 - 21.00
Udda veckor - Sävja kyrka, tisdagar kl. 19.00 - 21.00

Vill du veta mer om församlingens barnkörer, klicka här!