Foto: Lars Strandell

Vuxenkörer

Glädje och sång! I Danmark-Funbo församling finns flera körer att välja mellan.

 

Våga-sjunga-kören

Kören har uppehåll på grund av den rådande smittspridningen.  

Övar i Allsalen i Sävja kulturcentrum, torsdagar kl. 19.00-21.00
En kör för alla som gillar att sjunga och träffa trevliga människor. 
Körledare är Åke Sällström och repertoaren är bred med både visa, pop, och sånger aktuella för årstiden och de kristna högtiderna som jul, advent och påsk.
Kontaktperson: Åke Sällström
e-post: Åke Sällström 

Danmarks kyrkokör

Kören övar för tillfället digitalt via Zoom. Anmälan sker via e-post/telefon till Eva Karlsson (se uppgifter nedan) 

Övar i Sävja kyrka, onsdagar 19.00 - 21.00
Ansvarig: Eva Karlsson, tel. 018-418 10 08 (mob)
e-post: Eva Karlsson

Funbo kyrkokör

Kören har uppehåll på grund av den rådande smittspridningen.

Övar i Funbo församlingshem, tisdagar 19.00 - 21.00
Ansvarig: Åke Sällström
e-post: Åke Sällström

Sävja kyrkokör

Kören övar för tillfället digitalt via Zoom. Anmälan sker via e-post/telefon till Inger Knecht (se uppgifter nedan) 

Övar i Sävja kyrka, tisdagar 19.00-21.00
Ansvarig: Inger Knecht, tel. 018-418 10 09 (mob)
e-post: Inger Knecht

 

Åke Sällström

Åke Sällström

Danmark-Funbo församling

Kantor

Eva Karlsson

Eva Karlsson

Danmark-Funbo församling

Organist

Vill du veta mer om församlingens barnkörer, klicka här!