Foto: Eva Nordblom. akvareller

Våra kyrkor

Danmark-Funbo församling har tre kyrkor från olika tidsperioder, som ger tre ganska olika intryck.

Danmarks kyrka

Danmarks kyrka syns på långt håll över den så kallade danmarksslätten.

Funbo kyrka

Funbo kyrka är församlingens äldsta. Det är en medeltida, vitkalkad kyrka med vackra väggmålningar på insidan.

Sävja kyrka

Sävja kyrka är församlingens nyaste. Den byggdes efter det att stadsdelen Sävja börjat växa i snabb takt.