Barnhänder som spelar på en kyrkorgel.
Foto: Johannes Frandsen

Dan-Erik Oldebergs minnesfond

Till förmån för barn-, ungdoms- och musikverksamhet i Funbo kyrka

Vid Dan-Erik Oldebergs bortgång den 1 februari 2019 instiftar Dan-Eriks hustru Solveig och de fyra döttrarna, Maria, Anna-Karin, Eva-Lisa och Matilda, en fond till Dan-Eriks minne. Medel ur fonden skall gå till att uppmuntra grupper och deltagare i Funbo kyrkas verksamhet för barn och ungdomar samt Funbo kyrkas musikliv. Dessa verksamheter låg Dan-Erik varmt om hjärtat. Fonden förvaltas av familjen och i samråd med församlingsanställda utses årligen i november lämpligt fondmedelsärende.

Du kan ansöka om medel ur fonden eller nominera någon genom att fylla i formuläret här nedan. 

Om Dan-Erik

När Dan-Erik flyttade till Funbo 1971 blev församlingen viktig för Dan-Erik, och Dan-Erik viktig för församlingen! Uppvuxen i en livaktig prästgård i Hälsingland var det naturligt för honom att se kyrkan mitt i byn som ett nav för livet i glädje och sorg, i vardag och fest, för alla åldrar. Med sin lärarkompetens, musikalitet och kyrkvana fick han under många år leda Funbo kyrkas stora och aktiva barnkör. Både på hemmaplan liksom på många läger och barnkördagar på annat håll. Dan-Erik var även en trogen deltagare i kyrkokören, i sång såväl som i fikafixandet. Då församlingen drog igång sommarmusikprogram var Dan-Erik varmt engagerad, inte minst då det gällde att låta lokala förmågor få möjlighet att framträda i sin kyrka. Förutom visioner för verksamheten fanns alltid en vilja till att hjälpa till praktiskt där det behövdes. Under sina många år i kyrkorådet, bl.a. som kassör och ordförande, var han ivrigt engagerad i att barn- och ungdomsverksamheten skulle få frodas. Först med iordningställandet av Klockarbol som samlingshus och senare i bygget av nya församlingshemmet där han fick vara med och ta ett av de första spadtagen.

Önskar ni ge en gåva till Dan-Eriks minnesfond kan medel insättas på Bankgiro 5412-6958 (Eva-Lisa Oldeberg Kultur)/swish: 0730 49 60 83 Meddelande: DEO minnesfond + avsändarens namn.
Kontakt: Eva-Lisa Oldeberg, evalisa.oldeberg@kulturladan.se , 0730-49 60 83

Ansökningsformulär för Dan-Erik Oldebergs minnesfond

Ansökan öppen 15 augusti till 15 november