Foto: Kicki Holmberg

Kontakta, hitta & fråga, organisation

Personal, förtroendevalda, kyrkor, hur man blir medlem - helt enkelt en hel massa information om församlingen. I Sävja kyrka hittar du vår församlingsexpedition som har öppet varje vardag kl. 09.00 - 16.00, tfn 018 - 418 10 00. På telefon nås vi säkrast kl. 10.00 - 12.00.

Danmark-Funbo församling

Församlingsexpedition: Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala

Telefon: 018-418 10 00

Organisationsnummer: 252004-2348

Faktureringsadress (OBS ej postadressen)
Fack 77801629
Box 15018
750 15 Uppsala

Faktura kan även mejlas till 77801629@faktura.svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Personal i Danmark-Funbo

Information om hur du når oss eller gör en bokning.

Våra kyrkor

Danmark-Funbo församling har tre kyrkor från olika tidsperioder, som ger tre ganska olika intryck.

Församlingsbladet Kontakt

Fyra gånger om året - vår, sommar, höst och jul - kommer Danmark-Funbos församlingsblad, Kontakt, ut.

Vår organisation

Danmark-Funbo församlings beslutande organ är kyrkofullmäktige, som väljs i allmänna val. Fullmäktige utser ett kyrkoråd.

Lediga jobb

I Svenska kyrkan arbetar diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster, vaktmästare, administratörer och andra yrkeskategorier tillsammans för människor.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Välkommen att följa oss på Facebook och Instagram

  • facebook.com/danmark-funbo
  • Instagramkonto: svenskakyrkandanmarkfunbo

 

Kyrkogårdar och gravfrågor

I Danmark-Funbo församling finns två kyrkogårdar, en vid Danmarks kyrka och en vid Funbo kyrka