Foto: Kicki Holmberg

Kontakta, hitta & fråga, organisation

Personal, förtroendevalda, kyrkor, hur man blir medlem - helt enkelt en hel massa information om församlingen. I Sävja kyrka hittar du vår församlingsexpedition som har öppet varje vardag kl. 09.00 - 16.00, tfn 018 - 418 10 00.

danmark-funbo församling

Församlingsexpedition: Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala

Telefon: 018-418 10 00

Organisationsnummer: 252004-2348

Faktureringsadress (OBS ej postadressen)
Fack 77801629
Box 15018
750 15 Uppsala

Faktura kan även mejlas till 778016299@faktura.svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Välkommen att följa oss på Facebook och Instagram

  • facebook.com/danmark-funbo
  • Instagramkonto: svenskakyrkandanmarkfunbo