Volontär, Danmark-Funbo.
Foto: Magnus Aronson

Volontär

Alla människor har kunskaper, erfarenheter och intressen som är betydelsefulla. Vill du dela med dig av dem med andra?

Danmark-Funbo församling har en långvarig och god tradition av ideellt arbete. För att bygga en stark församlingesgemenskap är det än mer betydelsefullt att människor känner att de vill och kan bidra med något. Dina kunskaper, erfarenheter och lust att engagera dig behövs.

Som volontär gör du något för någon annan – en insats som ger dig något tillbaka. Det finns många ideella uppdrag inom Danmark-Funbo församling som kan behöva just din kompetens.

Så blir du volontär

Är du intresserad kontakta diakon och volontärsamordnare, Marie Blomkvist Falkenö så kommer vi ha ett inledande samtal med dig för att få veta mer om dig och varför du vill bli volontär. Inför vissa uppdrag behöver du genomgå en introduktionsutbildning. 

Om volontärarbete verkar rätt för dig väljer du själv hur stort engagemang du vill bidra med. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar för dig.

Tro och kyrkans värderingar

Som volontär i Danmark-Funbo församling blir du representant för Svenska kyrkan. Du förväntas stå upp för en generös människosyn som ser varje människa som älskad och skapad av Gud, oavsett hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning.

Du måste inte ha en tro för att bli volontär i Svenska kyrkan. Däremot tror vi att Gud tror på dig och ser med glädje på ditt bidrag in i församlingens arbete. 

Tro är något som kan väckas, växa och bära oss människor. 

DET HÄR FÅR DU SOM VOLONTÄR

• göra en meningsfull insats

• introduktionsutbildning för ideella medarbetare

• gemenskap

• handledning

• en kontaktperson för uppdraget

• chans till egen utveckling

• lära mer om kristen tro

• delta i utflykter, studiebesök, retreater

• inspirationsdagar

• olyckfallsförsäkring

DET HÄR GER DU SOM VOLONTÄR

• en meningsfull insats

• din tid

• din kompetens

• ditt engagemang

• din personlighet och närvaro

• din lojalitet

 

Här kan du göra din insats
• i barn-, ungdoms- eller konfirmandarbetet 

• vid andakter och gudstjänster

• i besöksverksamhet

• skapande verksamhet

• kyrkans integrationsarbete

• hjälp vid läxläsning

• vid kyrkkaffe/caféer

• i kyrkogårdsarbetet