Foto: Josua Kornhall

Samlingssalen & Linnérummet

Sävja kyrka

Samlingssalen

i  Sävja kyrkas församlingshem, rymmer ca 100 personer

Linnérummet

i  Sävja kyrkas församlingshem, rymmer ca 16 personer

uthyrningsföreskrifter vid hyra av samlingssalen och/eller Linnérummet i Sävja kyrka

 1.      Nycklar
Nyckel till Sävja kyrka hämtas på församlingsexpeditionen i Sävja kyrka under kontorstid, säkrast kl.10-12, tel 018-418 10 00.

Nyckeln lämnas tillbaka senast två vardagar efter hyrestillfället.

Om avgift ska betalas för hyrning av lokalen skickar vi en faktura till din folkbokföringsadress.

2.      Ansvar
Den som använder lokal inom Danmark-Funbo församling tar på sig ansvaret för säkerheten vid respektive tillfälle då det gäller skydd mot brand, olycka och annan skada gällande såväl människor som fastigheter och inventarier. Besökarna förväntas uppträda så att inga klagomål uppstår. Den som hyr är skyldig att sätta sig in i och informera deltagare om ordningsregler, lokalens utrymningsvägar, brandsläckutrustning och säkerhetsutrustning.

Om brandlarmet utlöses ska Sävja kyrka utrymmas om det inte är helt säkerställt att orsaken till larmet är ofarlig och känd. Väktare från bevakningsbolag rycker ut till kyrkan då larmet har gått. Denne kommer återställa larm då orsaken till larmet är undersökt och åtgärdad.

Efter avslutad hyrning ska vattenkranar vara stängda, levande ljus vara släckta, elektrisk apparatur vara avstängd eller urkopplad, samtliga fönster och dörrar vara låsta. Sävja kyrka och församlingshem är försett med inbrottslarm vilket ska aktiveras efter avslutad aktivitet. Det finns en tablå vid ingången som visar vilka dörrar och fönster som inte är låsta om inte larmet går att aktivera.

Om det uppstår skador på byggnad, möbler eller utrustning vid uthyrningen ska detta meddelas till församlingsexpeditionen.

3.      Rökning, alkohol, marschaller m.m.
Kyrkans lokaler är i första hand till för gudstjänster och församlingsverksamhet. Församlingen har bl a en stor barn- och ungdomsverksamhet. Det är viktigt att alla som kommer till kyrkan och dess lokaler finner en trivsam miljö där. Det måste tas hänsyn till detta, när bjudningar ordnas i kyrkans lokaler.

Rökning är inte tillåten inomhus. För rökning utomhus finns särskild askbehållare på klockstapeln.

Servering av lättare alkoholhaltiga drycker såsom vin och öl är tillåten i slutna sällskap. Servering och förtäring av starksprit är inte tillåten.

Skall marschaller tändas får endast marschaller med vit paraffin användas.

4.      Städning
Den som hyr är skyldig att grovstäda lokalerna efter förhyrningen, inkl. toaletterna dvs ställa i ordning bord och stolar, ta bort skräp, tömma papperskorgar, sopa golven, diska och plocka in disk  i skåp och lådor. Golvet i köket våttorkas vid behov. Utomhus skall eventuella marschaller, skräp och kastade fimpar plockas bort. Kompost- och soppåsar läggs i sopbehållare i klockstapeln, högra dörren. Tomglas och aluminiumburkar tas med hem. Uppfällbara bord fälls ihop, stolar samlas i högar, (max 12 st i varje) och ställs in i stolsförrådet. Bord och stolar som ska stå kvar placeras ut som skissen på insidan av dörren till stolsförrådet visar.

OBSERVERA! Städning skall ske omedelbart efter sammankomstens slut därför att lokalen kan vara uthyrd till annan direkt efteråt eller morgonen därpå. Man får alltså inte vänta med städningen till följande dag.

5.      Avbeställning
Lokal som inte har avbeställt senast en vecka före bokat tillfälle debiteras med hel avgift.

Lämna lokalerna i det skick som du själv vill finna dem.