Foto: Magnus Aronson/IKON

Vuxna

Engagemang, gemenskap, stillhet, aktivitet - vad söker du?

Vill du göra något för andra?

Som volontär gör du något för någon annan. Det är en insats som också ger dig något tillbaka. Det finns många ideella uppdrag inom Danmark-Funbo församling som kan behöva just din kompetens.

Volontär - medmänniska