Foto: Magnus Aronson/IKON

Vuxna

Engagemang, gemenskap, stillhet, aktivitet - vad söker du?

Nu startar en ny Hela livet-grupp i Sävja kulturhus

Hela livet är en samtalsgrupp om livsfrågor, existentiell hälsa och andlig mognad. Vårterminens första grupp har varit och nu startar vi om gruppen igen. Första träffen är den 3 april.

Vattendroppar.

Möten vid brunnen - Funbo

Välkommen till en mötesplats med samtal om det vanskliga och vidunderliga i att vara människa. Vi träffas och samtalar om längtan ur tre aspekter; personlig längtan, längtan efter goda relationer och andlig längtan.

Jourhavande präst pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.

Lectio divina - digitala bibelsamtal

Vad har Bibeln med mig och mitt liv att göra? Under en träff läser vi en utvald bibeltext och samtalar utifrån det som händer inom oss utifrån olika frågeställningar.

Vuxenkörer

Glädje och sång! I Danmark-Funbo församling finns flera körer att välja mellan.

Meditation och retreater

Att sitta sig till stillhet. Kristen djupmeditation engagerar hela människan – såväl kropp, själ som ande.

ung kvinna i kontorsmiljö

Existens - Sävja

Existens är en samtalsgrupp för dig som är 18 år eller äldre. Vi fördjupar oss i livets stora frågor och hur det är att vara ung vuxen.

Språkkafé torsdagar 17.30-19

Språkkafé - Sävja kulturhus

En grupp för dig som vill öva på svenska och lära känna nya människor. Du som har svenska som modersmål, eller talar svenska flytande, behövs också.

Sävjalunken - tisdagar

Vi mår bra av att röra på oss och vara tillsammans. Sävjalunken bjuder på både rörelse och socialt umgänge. Vi träffas ute och går en lugn promenad.

Internationella gruppen

Brinner du för humanitära frågor och internationellt arbete?

Danmarks syförening

Syföreningarna har länge varit en viktig del av kyrkans arbete. De har samlat in pengar till många platser runt om i världen där nöden varit stor. Deras träffar har också varit en plats för trevlig samvaro med goda samtal över en kopp kaffe. Även om du inte syr eller stickar, finns det en uppgift också för dig och du är varmt välkommen till gemenskapen!

Vill du göra något för andra?

Som volontär gör du något för någon annan. Det är en insats som också ger dig något tillbaka. Det finns många ideella uppdrag inom Danmark-Funbo församling som kan behöva just din kompetens.

Volontär - medmänniska