Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Danmark-Funbo församling Besöks- och postadress: Carl von Linnés väg 2, 75756 Uppsala Telefon: +46(18)4181000 E-post till Danmark-Funbo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation

En unik upptäcktsresa. Under konfirmationen bygger du som är ung gemenskap och utforskar tron.

Att konfirmeras är en unik upptäcksresa. Varje konfirmandgrupp och individ har egna funderingar på vägen. Församlingen vill bygga gemenskap med dig som är ung och tillsammans utforskar vi trons landskap djupare. 

Drygt tjuga unga ledare arbetar i vår församling för att djupare belysa existentiella och religiösa frågor. Vi vill helst att du som är ung ska vara den viktigaste utgångspunkten för undervisningen. Ibland vill vi också diskutera och till och med debattera särskilda frågor. Det kan handla om värdefrågor som är centrala för kyrkans liv såsom värnandet av de mest utsatta människorna. Ibland vill vi också utmana dig som är konfirmand att tala om det allra svåraste i livet såsom mobbing, ondska, orättvisa och döden.

Mest av allt vill vi att konfirmandtiden ska vara en tid då var och en som möts i våra grupper får en äkta upplevelse av gemenskap och att du känner att din röst och dina tankar är viktiga. Vi vill att du ska känna att dina individuella funderingar om tro och om Gud passar in i Kyrkans tro och liv.

När du som sedan väljer att delta vid den sista konfirmationsgudstjänsten så hoppas vi att ett frö har såtts till att fortsätta trons resa på ditt unika sätt.

Konfirmation är en unik möjlighet att utforska livet på ett nytt sätt.

Fredrik Bråkenhielm

Svenska kyrkans dörrar ska alltid stå öppna i den ort och i den församling där vi bor. Där ska det finnas möjlighet att tillsammans med andra i församlingen bygga gemenskap, fira gudstjänst, döpas, vigas och mycket mer.

 

Konfirmandåret 2017-2018

Konfirmandgrupper erbjuds på måndag och söndag i Sävja kyrka. Ytterligare en grupp träffas på onsdagar i Funbo.
Mer information finns på www.uppsalakonfa.se

Om man känner sig osäker på om man vill delta i konfirmandundervisningen, finns det möjligheten att prova på. Man förbinder sig inte på något sätt genom anmälan eller då man kommer på våra gruppträffar.

Om du vill veta mer om höstens konfirmandtid kontakta Mattias Stockhaus.

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida

Mattias Stockhaus

Mattias Stockhaus

Danmark-Funbo församling

Präst / Komminister

Direkt: 018-418 10 49 (mob)