Foto: Sara Eriksson

Konfirmation - mer än du tror

Vill du, eller känner du någon som vill bli konfirmerad? För dig i årskurs 8/ född 2008. För vuxenkonfirmation, se kontaktuppgifter till församlingens konfirmationsansvarige nedan.

Konfirmation i Danmark-Funbo församling

Att konfirmeras är en upptäcktsresa. Tillsammans i gruppen upptäcker vi mer om oss själva, varandra, livet och vad Gud kan vara. Vår utgångspunkt är konfirmandernas frågor och målet är att tillsammans söka svar. I gruppen finns förutom konfirmander också unga ledare, en präst och en diakon, pedagog eller fritidsledare. Vi samtalar, skapar och leker för att komma närmare svaren och skapa gemenskap i gruppen. Just gemenskapen är viktig för att åstadkomma en trygg miljö där det goda samtalet ryms. Vi erbjuder en plats med högt i tak och låga trösklar där var och ens åsikter är viktiga.

Grupper

Veckogruppen
Start 15 september 2022
Gruppen träffas torsdagar kl 17–19 i Sävja och åker på två helgläger.
Dagläger under hösten 2022 och helgläger i Rättvik våren 2023
Konfirmatiogudstjänst 27 maj 2023.

Konfirmation är att utforska livet, Gud och sig själv med nyfikenhet och i gott sällskap.

Sofia Hedman

Sommarkonfa Öland, juni
Start 27 november 2022 i Sävja kyrka
Gruppen träffas en söndag i månaden i Sävja kyrka, november–maj.
Hemmadagar 27–29/6 2023
Läger 14–21 juni 2023 på Allégården, Kastlösa
Konfirmationsgudstjänst 1-2 juli 2023.

 

anmäl dig via www.uppsalakonfa.se

Vi hoppas att många vill bli konfirmander i Danmark-Funbo församling! Gå in på www.uppsalakonfa.se för att få mer information. Från den sidan väljer du också grupp och anmäler dig. Man förbinder sig inte till något genom anmälan utan är välkommen att prova på.

Svenska kyrkans dörrar ska alltid stå öppna i den ort och i den församling där vi bor. Där ska det finnas möjlighet att tillsammans med andra i församlingen bygga gemenskap, fira gudstjänst, döpas, vigas och mycket mer.

 

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida

Om du vill veta mer om konfirmation kontakta Sofia Hedman (se uppgifter nedan).