Foto: Sara Eriksson

Konfirmation - mer än du tror

Vill du, eller känner du någon som vill bli konfirmerad? För dig i årskurs 8/ född 2007. För vuxenkonfirmation, se kontaktuppgifter till församlingens konfirmationsansvarige nedan.

Konfirmation i Danmark-Funbo församling

Att konfirmeras är en upptäcktsresa. Tillsammans i gruppen upptäcker vi mer om oss själva, varandra, livet och vad Gud kan vara. Vår utgångspunkt är konfirmandernas frågor och målet är att tillsammans söka svar. I gruppen finns förutom konfirmander också unga ledare, en präst och en diakon, pedagog eller fritidsledare. Vi samtalar, skapar och leker för att komma närmare svaren och skapa gemenskap i gruppen. Just gemenskapen är viktig för att åstadkomma en trygg miljö där det goda samtalet ryms. Vi erbjuder en plats med högt i tak och låga trösklar där var och ens åsikter är viktiga.

grupper

Veckogruppen med gruppstart 30 september. Gruppen träffas torsdagar  kl. 17-19 i Sävja och åker på två helgläger. Konfirmatiogudstjänst 21 maj 2022.

Konfirmation är att utforska livet, Gud och sig själv med nyfikenhet och i gott sällskap.

Sofia Hedman

Lägergruppen med gruppstart 28/11. Lägergruppen träffas 1 söndag i månaden i Sävja kyrka och åker sedan på ett veckolångt läger på Öland 15-22 juni 2022. Hemmadagar 28-30 juni. Konfirmationsgudstjänst 2 eller 3 juli.

 

anmäl dig via www.uppsalakonfa.se

Vi hoppas att många vill bli konfirmander i Danmark-Funbo församling! Gå in på www.uppsalakonfa.se för att få mer information. Från den sidan väljer du också grupp och anmäler dig. Man förbinder sig inte till något genom anmälan utan är välkommen att prova på.

Svenska kyrkans dörrar ska alltid stå öppna i den ort och i den församling där vi bor. Där ska det finnas möjlighet att tillsammans med andra i församlingen bygga gemenskap, fira gudstjänst, döpas, vigas och mycket mer.

 

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida

Om du vill veta mer om konfirmation kontakta Sofia Hedman (se uppgifter nedan).

Sofia Hedman

Sofia Hedman

Danmark-Funbo församling

Präst