uppslagen bibel och tända ljus

Lectio divina - digitala bibelsamtal

Vad har Bibeln med mig och mitt liv att göra?

Vad kan en specifik bibeltext säga mig idag? Genom att läsa Bibeln kontemplativt kan vi tillsammans komma närmare svaret på de frågorna.

Formen kallas Lectio divina och betyder gudomlig läsning. Lectio divina är ingen analytisk textkritisk metod, utan vi lyssnar efter Guds tilltal här och nu.

Lectio divina växte fram i de tidiga kristna klostren då högläsning var regel eftersom alla inte ägde en egen bibel. Texterna lästes många gånger och ”idisslades” sedan av den enskilde för att försöka urskilja Guds tilltal i texten.

Så går bibelsamtalet till

Gruppen är öppen för alla och du behöver inga förkunskaper. Under en träff läser vi en utvald bibeltext flera gånger och samtalar utifrån det som händer inom oss utifrån frågeställningar som:

  • Vilket ord eller mening fastnade jag för?
  • Vilka känslor och erfarenheter väcker texten?
  • Finns det någon inbjudan till mig i texten?

Vi lyssnar till varandras erfarenheter och berättelser utifrån mötet med texterna just den här dagen. Fokus ligger på det personliga tilltalet. Samtalsledaren fördelar ordet i de olika delningsrundorna. Träffarna inleds och avslutas med bön.

Digitala möten

Vi träffas digitalt via Teams. Instruktioner om hur du använder programmet hittar du längre ner. Om du behöver hjälp med det tekniska går det bra att kontakta präst Björn Dahlman (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Datum och Tid

Bibelsamtalen sker på Teams kl 10.30-12 varannan måndag t.om. 13 december:

Måndag 20/9,  4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12

Anmälan

Anmälan till Björn Dahlman (präst) behövs för deltagande. Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen. 

Så använder du Teams

  1. För att delta via Teams behöver du en dator, surfplatta eller smartphone med kamera och mikrofon. För mobiler och surfplattor behöver du även ladda ner appen Microsoft Teams (konto behöver ej skapas).
  2. Klicka på mötets länk ”Anslut till mötet”. Välj ”Fortsätt i den här webbläsaren” om du använder dator eller ”Öppna din Teams-app” om du använder surfplatta eller mobil.
  3. Välj ”Anslut som gäst” och fyll i ditt namn. Klicka på ”Anslut till mötet” så lägger vi till dig.
  4. Om du klickar någonstans i fönstret ser du en menyrad. I den kan du klicka på ikoner för att sätta på och stänga av kamera och mikrofon.