Foto: Madelen Zander/ IKON

Samtal och stöd

Du behöver inte bära allting själv. Församlingens diakoner och präster kan hjälpa dig.

SJÄLAVÅRDSSAMTAL
Det finns tillfällen i livet då vi behöver få dela våra tankar och känslor med andra för att få hjälp och stöd i att hantera det som inte går att förändra, det som tynger och det som oroar. På samma sätt är det skönt att kunna få berätta om sin förundran, sin tacksamhet och glädje. Det finns sällan givna svar, men det kan ändå vara värdefullt att få samtala enskilt med någon som lyssnar förutsättningslöst.

I kyrkan kallas dessa samtal för själavård och vi som har den arbetsuppgiften är diakoner och präster med utbildning i människovårdande yrken och/eller teologi. Vi är troende kristna och samtalen kan handla om tro, tvivel och existentiella frågor. Dessa ämnen är dock inte självskrivna för att du söker samtal i kyrkan, du bestämmer vad du vill prata om, vi utgår från ditt liv och din livssituation. Samtalen är kostnadsfria, vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du är välkommen oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. Vi finns här för dig och möter dig gärna, en eller flera gånger.

HUR FÅR VI KONTAKT OCH VAR SES VI?
Om du inte hittar oss på plats i församlingen så finns vi ett telefonsamtal eller ett mejl bort. Våra kontaktuppgifter finns här på hemsidan, du kan också nå oss via församlingens expedition på 018-418 10 00. Våra samtalsrum finns i Sävja kyrka, på Sävja kulturcentrum och i Funbo församlingshem. Det går även bra att höras via telefon, mötas digitalt på internet eller ses genom hembesök, om du hellre önskar det.

PSYKOTERAPI
För dig som på grund av depression, ångest, kris eller annan livsproblematik behöver psykoterapi finns möjlighet att få hjälp genom Danmark Funbo församling. Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som syftar till att minska psykiska besvär, skapa ett bättre mående och ge ökad självkännedom. Genom att gå i behandling kan du få stöd i att göra förändringar vad gäller dina tankar och beteenden och hjälp att uppmärksamma och uppleva dina känslor, även om de är skrämmande eller smärtsamma. Behandlingen kan leda till att du gör en faktisk förändring i ditt liv och blir av med dina symtom eller att du lär dig att hantera din situation så att den inte längre påverkar dig på ett negativt sätt.

De behandlande samtalen sker tillsammans med Marie Blomkvist Falkenö, diakon och socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1), i någon av församlingens lokaler. Hon arbetar under tystnadsplikt och under handledning av legitimerad psykoterapeut. Första samtalen är orienterande för att avgöra om terapi är lämpligt eller inte. Längden på behandlingen bestämmer ni tillsammans, den anpassas efter dina behov. Samtalen sker med regelbundenhet, 45 minuter en gång i veckan. Kostnad per samtal är 300 kr. Ni kommer inledningsvis överens om vad du vill uppnå med din behandling, ni samarbetar för att nå dessa mål och utvärderar kontinuerligt hur arbetet går. Varmt välkommen att kontakta Marie för mer information på 076-946 70 02 eller marie.blomkvist.falkeno@svenskakyrkan.se

Besöksadress sävja kulturcentrum

Sävja kulturcentrum
Västgötaresan
Buss nr 5, till Daneport

besöksadress sävja kyrka

Carl von Linnés väg 2
Buss nr 9, Sävja kyrka

Sorgegrupp

Vi samarbetar med innerstadsförsamlingarna i Uppsala. Det går bra att anmäla sig även om man inte fått inbjudan.
Ansvarig: Marie Blomkvist Falkenö, 018-418 10 33.

Samariterhemmet

Vi vill också tipsa om Samariterhemmet på Dragabrunnsgatan 70 i centrala Uppsala. De erbjuder också samtalsstöd till äldre som känner behov av att tala med någon. Samtalen är kostnadsfria och sker med ”ålderkompetenta” leg. psykoterapeuter, dvs terapeuter som har kunskap om äldre och åldrande och som dessutom själva är 60 plus”.
Samariterhemmets samtalsmottagning för äldre

Vad är en diakon?

Diakoni är kyrkans sociala arbete och diakonens uppgift är att vara där människor är. Efter en längre, människovårdande utbildning som kan se lite olika ut blir en diakon vigd till tjänst i Svenska kyrkan

Vad gör en diakon?

En diakons arbetsuppgifter är skiftande: allt från att möta barnfamiljer och ungdomar, till vuxna och äldre i olika sammanhang och verksamheter.

Diakonens grundläggande perspektiv är alltid att värna om varje människas rätt att leva ett värdigt liv.