Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Danmark-Funbo församling Besöks- och postadress: Carl von Linnés väg 2, 75756 Uppsala Telefon: +46(18)4181000 E-post till Danmark-Funbo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och gör att kyrkan kan fortsätta finnas både i dag och i framtiden. Du behövs!

Som medlem bidrar du till att både du själv och andra
kan ta del av:

Det sociala arbetet

Vi stöder genom vår diakoni människor som är sjuka, ensamma eller som har problem på annat sätt. Vi bjuder in till gemensamma aktiviteter men erbjuder också enskilda samtal under tystnadsplikt till alla som vill ha det. Som medlem är du med och stöttar livsviktigt internationellt arbete genom Svenska kyrkan Internationellt arbete/ ACT Alliance.

Kyrkorummen

Vi har rum för tystnad, lugn och eftertanke. Ofta fylls de av vacker körsång, konserter och musik i andra former. De ger möjlighet till gemenskap och Gudsmöten. Våra kyrkor är en viktig del av det svenska kulturarvet. Det är du som medlem med och bevarar till kommande generationer. I Danmark-Funbo församling finns Danmarks kyrka, Sävja kyrka och Funbo kyrka.

Riterna

Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. Vi erbjuder dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vår tradition och egna erfarenheter har lärt oss mycket om vad som kan bära livet i både glädje och sorg. Det delar vi gärna med oss av.

Samtalspartnern

Vi vill stimulera samtalet om etik och andra livsfrågor. Vi vill förmedla tro, hopp och en känsla av livsmening till de människor vi möter. Vi tror att vår röst är viktig i dagens samhälle. Som medlem hjälper du den att fortsätta höras.

Verksamheterna

Vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna sammanhang där de tillsammans kan växa i trygghet och självkänsla. Vi försöker skapa en meningsfull fritid och förmedla goda kunskaper. I alla åldrar får människor möjligheter att upptäcka en personlig kristen tro och utvecklas i den. Som medlem hjälper du kyrkan att fortsätta ge Jesus Kristus en plats i centrum.