Foto: Ann-Marie Lundholm

Medlemskap i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till

 • kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
  hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 • gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 • kyrkliga förrättningar: Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. Vi erbjuder dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vår tradition och egna erfarenheter har lärt oss mycket om vad som kan bära livet i både glädje och sorg. Det delar vi gärna med oss av.
 • gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 • jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 • arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 • själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 • gratis eller subventionerad familjerådgivning
 • olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv. Vi har rum för tystnad, lugn och eftertanke. Ofta fylls de av vacker körsång, konserter och musik i andra former. De ger möjlighet till gemenskap och Gudsmöten. Våra kyrkor är en viktig del av det svenska kulturarvet. Det är du som medlem med och bevarar till kommande generationer. I Danmark-Funbo församling finns Danmarks kyrka, Sävja kyrka och Funbo kyrka.
 • stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • stöd till de som sörjer
 • stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 • stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 • stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • Act Svenska kyrkan vid finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.
 • dialog med övriga samhällsaktörer om etik och andra livsfrågor. Vi vill förmedla tro, hopp och en känsla av livsmening till de människor vi möter. Vi tror att vår röst är viktig i dagens samhälle. Som medlem hjälper du den att fortsätta höras.