Foto: Paul Jeffrey/Act

Vi är världen

2 Mos 23:9 – En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten

Älska din nästa som dig själv. Det är raka motsatsen till Kains försvarande ”Ska jag ta hand om min bror?”. Det förra är mycket svårt medan det senare är mycket mänskligt. Det gör det desto mer angeläget att sträva efter att lyfta blickarna och se att hela skapelsen hänger ihop och förstå att det som skadar mig, det skadar även mina medmänniskor världen över. Likaså är det som gör mig gott och bidrar till att jag kan utvecklas till en hel människa något som påverkar andra på samma goda sätt. 

Med aposteln Paulus säger vi att det är Kristi kärlek som tvingar oss att kämpa för det svagastes rätt och att tillsammans med alla människor av god vilja söka det bästa för den värld som Gud så älskar att Gud sänt oss Jesus Kristus att leva, dö och uppstå på vår jord. Så att vi har en förebild, medvandrare och räddare.

Ärkebiskop Antje Jackelén, debattartikel i Aftonbladet 30/9 2019

Svenska kyrkans internationella engagemang står inte i något motsatsförhållande till att se och värna människorna i vår absoluta närhet. Vi väljer inte mellan människor utifrån någon form av värderingssyn av typen nära-långt borta, gammal-ung, frisk-sjuk, snäll-elak, medlem i kyrkan-icke medlem, kristen-ej kristen. Det är behoven som är avgörande och inte frågan ”vem ska vi hjälpa?”. Det handlar helt enkelt om att se människan.

Att bry sig om främlingar är inget som tar något från oss här och nu - alla kan vi bli illa hanterade eller hamna i krissituationer som vi inte kan styra över. Vi är alla främlingar för någon och kan komma att bli den där som är ”en annan” för dem som vill dra gränser mellan människor och anser att främlingen inte förtjänar hjälp, förståelse och respekt.


Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds,eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Alla människor hör ihop.

Ärkebiskopen i Kyrkans Tidning:

– Tvärtom är det kyrkornas uppgift att predika evangelium i tid och otid. De mänskliga rättigheterna är inspirerade av och i stor utsträckning formulerade i harmoni med det kristna budskapet. Det är en självklar konsekvens av kärleksbudet att lyfta fram både de mänskliga rättigheterna och Bibelns många uppmaningar att värna om dem som lever i utsatthet.

Legenden om Lucia

Om alla flickors rätt till ett värdigt liv