Foto: Leif Byström

Funbo församlingshem

Funbo kyrka

Funbo församlingshem

ligger vid Funbo kyrka, rymmer ca 90 personer

uthyrningsföreskrifter vid hyra av funbo församlingshem

 

 1.      Nycklar
Nyckel till Funbo församlingshem hämtas på församlingsexpeditionen i Sävja kyrka under kontorstid, säkrast kl.10-12, tel 018-418 10 00.

Nyckeln lämnas tillbaka senast två vardagar efter hyrestillfället.

Om avgift ska betalas för hyrning av lokalen skickar vi en faktura till din folkbokföringsadress.

Foto: Leif Byström

 2.      Ansvar
Den som använder lokal inom Danmark-Funbo församling tar på sig ansvaret för säkerheten vid respektive tillfälle då det gäller skydd mot brand, olycka och annan skada gällande såväl människor som fastigheter och inventarier. Besökarna förväntas uppträda så att inga klagomål uppstår. Den som hyr är skyldig att sätta sig in i och informera deltagare om ordningsregler, lokalens utrymningsvägar, brandsläckutrustning och säkerhetsutrustning.

Efter avslutad hyrning ska vattenkranar vara stängda, levande ljus vara släckta, elektrisk apparatur vara avstängd eller urkopplad, samtliga fönster och dörrar vara låsta. Funbo församlingshem är försett med inbrottslarm vilket ska aktiveras efter avslutad aktivitet. Det finns en tablå vid ingången som visar vilka dörrar och fönster som inte är låsta om inte larmet går att aktivera.

Om det uppstår skador på byggnad, möbler eller utrustning vid uthyrningen ska detta meddelas till församlingsexpeditionen.

3.      Rökning, alkohol, marschaller m.m.
Kyrkans lokaler är i första hand till för gudstjänster och församlingsverksamhet. Församlingen har bl a en stor barn- och ungdomsverksamhet. Det är viktigt att alla som kommer till kyrkan och dess lokaler finner en trivsam miljö där. Det måste tas hänsyn till detta, när bjudningar ordnas i kyrkans lokaler.

Rökning är inte tillåten inomhus. För rökning utomhus finns särskild askbehållare på kortsidan av soprummet.

Servering av lättare alkoholhaltiga drycker såsom vin och öl är tillåten i slutna sällskap. Servering och förtäring av starksprit är inte tillåten.

Skall marschaller tändas måste de ställas i därför avsedda hållare, (som finns under bänken till höger innanför dörren). Endast marschaller med vit paraffin får användas.

4.      Städning
Den som hyr är skyldig att grovstäda lokalerna efter förhyrningen, även toaletterna (tömma sanitetskärl och papperskorgar), ställa i ordning bord och stolar (efter skiss), ta bort skräp, tömma papperskorgar, sopa golven, våttorka vid behov, diska och plocka in disk i skåp och lådor. Utomhus skall eventuella marschaller, skräp och kastade fimpar plockas bort.

Sopsortering: Brännbart, matrester (komposterbart), glas och metall för återvinning, wellpapp och batterier slängs i därför avsedda kärl i sophuset.   Allt övrigt tas med hem.

OBSERVERA! Städning skall ske omedelbart efter sammankomstens slut därför att lokalen kan vara uthyrd till annan direkt efteråt eller morgonen därpå. Städningen får alltså inte vänta till följande dag.

5.      Avbeställning

Lokal som inte har avbeställts senast en vecka före bokat tillfälle debiteras med hel avgift.

Lämna lokalerna i det skick som du själv vill finna dem.

Interiör 2 Foto: Emily Axelsson
Interiör stora salen församlingshemmet Foto: Emily Axelsson