Språkkafé torsdagar 17.30-19

Språkkafé

En grupp för dig som vill öva på svenska och lära känna nya människor. Du som har svenska som modersmål, eller talar svenska flytande, behövs också.

Kom och var med i vårt språkkafé!

Det bor många människor som inte har svenska som modersmål i Danmark-Funbo församling. I samarbete med Uppsala kommun arrangeras språkdialogträffar i Sävja kulturhus. Vi träffas och tränar språk under enkla former och träffar människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Bli volontär

Du som har svenska som modersmål, eller talar svenska med enkelhet, behövs också i vårt språkkafé. Som medmänniska kan du hjälpa andra med sitt nya språk. Att delta i ett språkcafé är ett socialt, trevligt och otvunget sätt att umgås. Vill du avsätta en kväll i veckan för att slå dig ner och fika och prata med andra? Kontakta ansvariga för att få veta mer.

Tid och plats

Torsdagar kl 17.30-19.00 på Sävja kulturhus. Första tillfället är den 30 september. Vi försöker ordna barnpassning varje gång.

Kontakt

Marie Blomkvist Falkenö, diakon (uppgifter nedan)
Massood Moaf, verksamhetsledare Sävja kulturhus, 072-2547458. massood.moaf@uppsala.se