Danmark-Funbo församling

Prata med oss

Kontakt

Danmark-Funbo församling Besöks- och postadress: Carl von Linnés väg 2, 75756 Uppsala Telefon: +46(18)4181000 E-post till Danmark-Funbo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

EFS i Sävja

I Sävja kyrka finns en EFS missionsförening . Föreningen samarbetar med Danmark-Funbo församling och delar där på ansvaret för söndagens gudstjänster i Sävja kyrka. Föreningen ansvarar för söndagsskola och samtalsgrupper om kristen tro.


Vad är EFS?

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.

EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan, kännetecknas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gemenskapens möjlighet ligger i själva idén. EFS vill uppmuntra och stödja personlig kristen tro och inspirera till andligt samtal och bibelbruk.

EFS betonar hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag och erbjuder strukturer, mötesplatser och former för detta.

EFS är en demokratisk organisation som ger alla medlemmar samma rätt att säga sin mening och att vara med om att forma organisationen och dess arbete.

Att bli medlem

Medlemskapet i EFS är ett ställningstagande och inte i första hand ett åtagande. Som medlem har du tillgång till ett andligt hem och kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter över hela landet och kan få göra en insats för Guds rike.

Medlemskapet innebär:

  • att du vill stödja EFS grundidé och det arbete som EFS medlemmar tagit ansvar för i och utanför Sverige.
  •  att du kan få stöd att leva nära Jesus och möjligheter att reflektera över den kristna tro tillsammans med andra
  •  att du ingår i en kristen gemenskap som sträcker sig utöver det lokala sammanhanget

Du är varmt välkommen att kontakta:
LarsOlov Eriksson, tel 018-42 55 72 eller
Ingvar Jonsson, tel 018-42 20 85

Klicka här för att komma till EFS hemsida