Foto: Sonny Larsson

Kaplansgården

Danmarks kyrka

Kaplansgården

ligger vid Danmarks kyrka, rymmer ca 30-35 personer.

uthyrningsföreskrifter för kaplansgården 

 1.      Nycklar
Nyckel till kaplansgården hämtas på församlingsexpeditionen i Sävja kyrka under kontorstid, säkrast kl.10-12. Tel 018-418 10 00.

Nyckeln lämnas tillbaka senast två vardagar efter hyrestillfället.

Om avgift ska betalas för hyrning av lokalen skickar vi en faktura till din folkbokföringsadress.

 2.      Ansvar
Den som använder lokal inom Danmark-Funbo församling tar på sig ansvaret för säkerheten vid respektive tillfälle då det gäller skydd mot brand, olycka och annan skada gällande såväl människor som fastigheter och inventarier. Besökarna förväntas uppträda så att inga klagomål uppstår. Den som hyr är skyldig att sätta sig in i och informera deltagare om ordningsregler, lokalens utrymningsvägar, brandsläckutrustning och säkerhetsutrustning.

Efter avslutad hyrning ska vattenkranar vara stängda, levande ljus vara släckta, elektrisk apparatur vara avstängd eller urkopplad, samtliga fönster och dörrar vara låsta.

Om det uppstår skador på byggnad, möbler eller utrustning vid uthyrningen ska detta meddelas till församlingsexpeditionen.

Foto: Sonny Larsson

3.      Rökning, alkohol, marschaller mm
Kyrkans lokaler är i första hand till för gudstjänster och församlingsverksamhet. Församlingen har bl a en stor barn- och ungdomsverksamhet. Det är viktigt att alla som kommer till kyrkan och dess lokaler finner en trivsam miljö där. Det måste tas hänsyn till detta, när bjudningar ordnas i kyrkans lokaler. 

Rökning är inte tillåten inomhus. För rökning utomhus finns särskilda askbehållare. 

Servering av lättare alkoholhaltiga drycker såsom vin och öl är tillåten i slutna sällskap. Servering och förtäring av starksprit är inte tillåten. 

Skall marschaller tändas får endast marschaller med vit paraffin användas.

Då kaplansgården ligger på kyrkoherdebostadens tomt måste hänsyn tas till att trädgården är privat. Trädgårdsmöbler som står alldeles invid kaplansgården får användas.

Huset bredvid kaplansgården är ett bostadshus där det bor hyresgäster.
Tänk på att visa hänsyn.

Parkering är ej tillåten inne på gården!

4.      Städning
Den som hyr är skyldig att grovstäda lokalerna inkl toaletterna, (tömma sanitetskärl och papperskorgar), ställa i ordning bord och stolar, ta bort skräp, tömma papperskorgar, sopa/dammsuga, diska och ställa in diskat i skåp och lådor. Golvet i köket våttorkas vid behov, städa även utanför (ta bort ev marschaller, skräp och cigarettfimpar t ex). Brännbart avfall läggs i det största sopkärlet vid staketet, allt övrigt tas med hem. 

OBSERVERA! Städning skall ske omedelbart efter användningen, eftersom det kan komma en ny grupp direkt efter eller följande morgon. Man får alltså inte vänta med städningen till följande dag.

Återställ möblemang enl. skiss.

5.      Avbeställning

Lokal som inte har avbeställts senast en vecka före bokat tillfälle debiteras med hel avgift.

Lämna lokalerna i det skick som du själv vill finna dem.