Foto: Arne Hyckeberg

Möt Gudrun

Nyhet Publicerad Ändrad

-Man måste våga! Vuxna måste leka mer och man behöver inte ta sig själv på så stort allvar, säger volontären Gudrun Braugenhardt.

Saltaren träffar Gudrun Braugenhardt för att tala om vad det innebär att ge sin tid till ideellt arbete. Gudrun är själv en av dem som, efter ett avslutat yrkesliv, satsat helhjärtat som volontär i olika sammanhang. Hon deltar i ett antal olika verksamheter som bärs upp av frivilliga krafter.
–Jag vet inte riktigt hur det började, men jag kände att jag ville hjälpa till med något. På en kurs fick jag nya kontakter och hörde talas om volontärgruppen, som är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Röda korset. De gör besök på bland annat Sjötäppan och Saltsjöbadens sjukhus.

Au Pair Café

Det ena ledde till det andra. Gudrun deltar idag bland annat i verksamheter som Internationella gruppen, Saltarkören, Nacka närradio samt i olika friluftsaktiviteter. På tisdagar och torsdagar leder hon kurser i franska. En verksamhet som ligger Gudrun extra varmt om hjärtat är Au Pair Café, som anordnas av Internationella gruppen i församlingen.
–Au Pair Café är till för unga människor som arbetar som au pair i Saltsjöbaden. Det är tänkt som en mötesplats där man kan få kontakt med jämnåriga, utbyta erfarenheter och göra intressanta jämförelser mellan olika kulturer. Vi i församlingen vill ge dem uppmuntran för deras företagsamhet och mod att ta sig till ett främmande land och ta ansvar för familjens barn. Barnuppfostran kan skilja sig mycket i olika familjer och länder, så det är en hel del de får lära sig. Församlingens Au Pair Café är också en plats där man kan ventilera problem som kan dyka upp för en ung människa, inte minst i ett främmande land.
Au Pair Café har en egen facebookgrupp där de som vill vara med kan anmäla sig. Där kan de också se vilka av kompisarna som kommer.
–Själva upplägget är opretentiöst med té och fika. Jag är med och ser till att ingen känner sig utanför. Det är inte självklart vilket språk man ska tala så alla förstår. Engelska eller svenska är den vanligaste blandningen. Givetvis får de också chansen att samtala för sig själva. Men om jag frågar är det tydligt att de uppskattar vuxenkontakten. Flickorna visar på ett rörande sätt att de uppskattar mötesplatsen. Själv får jag utöver språkträningen lära mig mycket om au pair-jobbet och om andra kulturer. Och flickorna får med sig en ovärderlig erfarenhet om sig själva och det svenska samhället efter sitt år i Saltsjöbaden. Det är en fin verksamhet i församlingen som ger glädje och uppmuntran, säger Gudrun.

Gyllene år

Under samtalet återkommer Gudrun flera gånger till hur mycket det ger tillbaka att ge sin tid till volontärarbete för andra människor och hur det finns plats för många fler som hjälper till. Det handlar mycket om dem som inte längre yrkesarbetar. Gudrun använder inte ordet pensionär, utan föredrar fullvuxen, som indikerar att man med lång livserfarenhet också har mycket att ge.
–När barnen flyttat ut och barnbarnen inte kräver så mycket tid kan många få några gyllene år med möjlighet att göra nya saker. För mig är det en nåd att få ha hälsan och att få bo här i Saltsjöbaden. Och det är en gåva att man får nya möjligheter i livet. Att få ge vidare så länge man kan. Sedan får man hoppas att det finns andra som fortsätter.

Hitta sin egen nisch

I församlingen finns många verksamheter för volontärer. Det betyder att det finns mycket att välja på för den som vill vara med. Olika människor har olika saker att bidra med.
–Jag tror att var och en måste hitta sin egen nisch där man kan bidra. Själv skulle jag inte göra nytta med siffror, utan jag gör nytta i mötet med människor. Som fullvuxen har man många erfarenheter och hittar ibland felande bitar i livspusslet. Det som blivit viktigt för mig – det som håller – är att försöka se medmänniskan. Att försöka närma sig kärleksbudet. Man ser många fina exempel på det här i Saltsjöbaden till exempel flyktingarbetet, volontärverksamheten eller Skota hem-projektet. Här finns så många kompetenta och outnyttjade krafter. Kyrkan i Saltsjöbaden har en viktigt uppgift att fylla och gör ett fantastiskt arbete för att nå olika åldersgrupper, inte minst barn och ungdomar som är vår framtid. Vi måste visa unga människor att de är viktiga. Kyrkan måste vara en motvikt mot det kommersialiserade samhället och se individen. Alla behövs och är välkomna, säger Gudrun.

För den som fortfarande tvekar, eller undrar över något, har Gudrun Braugenhardt ett enkelt tips.
–Kom och besök oss! Alla kan hjälpa till och bidra på något sätt. Till en början vet man kanske inte hur. Man får en möjlighet att lära känna andra människor och arbeta för en gemensam god sak. Det gör livet mera meningsfullt.

Vill du vara med?

Anmäl dig som volontär till
Ulrica Hamrin, tel 08-748 19 14,
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se