Alvesta församling först ut med integrationsprojektet Bron

Nyhet Publicerad Ändrad

– Svenska kyrkan är i dag genom samverkansprojekt för nysvenskar en medspelare i samhället. Ett av samverkansprojektetens syfte är att bygga nätverk där ideella krafter och myndighetsinsatser synkroniseras för att ge bästa stöd till en god integration. Tanken är att man tillsammans bär verksamheten efter det att projekttiden avslutats, säger Jonas Löhnn från Växjö stift.

Jonas Löhnn bjöd in kommuner, diakoner och diakoniassistenter i Växjö stift till att medverka vid en studiedag i Alvesta församlingshem. Detta med anledning av att Alvesta församling var först ut i Växjö stift med att dra igång integrationsprojektet Bron tillsammans med Alvesta kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen, Växjö stift och Alvesta kommun.

Syftet med projektet Bron är att öka antalet vänfamiljer till nysvenskar med permanent uppehållstillstånd i Alvesta kommun. Vänfamiljer, som under cirka ett år ställer upp helt ideellt. Kontakten är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt.

– Allt har gått över förväntan, säger Christina Elmersson, projektledare för Bron. Som vänfamilj har man möjlighet att stödja nysvenskar att få en bra start i sitt nya hemland och att kanske själv upptäcka sin egen hembyggd på ett nytt sätt. Genom en nysvensks ögon. Som nysvensk får man möjlighet att träna det svenska språket, lära känna svenskar och det svenska samhället.

Om de cirka åtta vänfamiljer, som hittills är igång, får jag höra att man tycker att det är både spännande och roligt!
– De fullkomligt sprudlar av värme när de talar om vad det innebär för dem att vara vänfamilj, berättar Christina.

Studiedagen fortsatte med besök på Café Rönnedal där PO Hjälmefjord från Alvesta kommun informerade om verksamheten. På Allbo lärcenter fick man god insyn om läxhjälp och om hur deras mötesplats för vuxna nysvenskar fungerar.

Samverkansprojektet Bron kommer att pågå fram till november 2015.

Text och foto: Marie Fransson