Personporträtt Fredrik Modéus

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter snart trettio år i Lund återkommer Fredrik Modéus till Småland. Han for som ung teologie studerande och när han kommer tillbaka är det som biskop i Växjö stift. Fast han har varit närvarande här ändå, både genom prästtjänster och annat arbete i stiftet.

”I hjärtat bär vi en hemlängtan”. Så skrev Fredrik Modéus nyligen i en text. Ett konstaterande så alldagligt att säkert alla känner igen orden som sina egna. Det var förstås inte Småland han avsåg, utan en mer andlig betydelse som troligen de allra flesta också kan göra till sina egen – kyrkokristna eller ej.

– Varje människa bär en hemlängtan i sitt hjärta. Det kommer sig av att vi är skapade av Gud, säger han. Han föddes i Jönköping 1964. Båda föräldrarna var lärare och aktiva i Svenska kyrkan, så det blev naturligt för Fredrik och hans båda bröder att följa med, till Bymarkskyrkan i Sofia församling. Kristen tro blev därmed tidigt hans identitet. Sen blev det teologistudier i Lund. Först utan tanke på att bli präst, men det växte fram så småningom.

– Jag drogs till uppgiften att predika och samtala med andra om vad det är att tro, säger han.

Den 9 juni 1991 prästvigdes han och blev den siste som biskop Sven Lindegård välsignande lade händerna på framme i altaret i Växjö domkyrka. Då blev det några år i Småland, i Värnamo och Oskarshamn, innan vidare studier lockade tillbaka till Lund. Han började doktorera, men gjorde ett långt uppehåll medan de tre barnen växte upp, och blev i stället församlingspräst. Nu är Fredrik Modéus församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. Men det var alla åren i Helgeands församling, som gav de erfarenheter som han nu tar med sig till Växjö stift. I den församlingen var det få som firade gudstjänst, och man behövde strategier för att bli fler. Och efter tålmodigt och metodiskt arbete vände trenden.

– Vi försökte stötta dem som fanns i deras tro. Ta deras längtan på allvar och ta tillvara deras talanger och förmågor, säger han.

Inte minst i Växjö stift har Fredrik Modéus erfarenheter av att utveckla församlingslivet redan utnyttjats, som i utformningen och arbetet med konceptet ”till tro”. Och till våren disputerar han på sin avhandling Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, den 13 maj. På frågan vad mer han särskilt brinner för svarar han:

– Barn och unga. Vi behöver arbeta mer med dopfrågorna och konfirmationen som är så betydelsefull för att skapa kontakter som kan hållas vid liv. Det är viktigt att ge de unga ansvar, så att de upplever det angeläget att vara med.

– Jag är tacksam över förtroendet att ha blivit vald, avslutar Fredrik Modéus.

Han kommer att bosätta sig på Östrabo tillsammans med hustrun Carina, som härstammar från Lenhovda. Hur de tre barnen Erik, Ida och Arvid gör visar sig framöver.    
Text: LarsErik Tobiasson