Äntligen!

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu står Alvesta kyrka där i sin prydno. Den yttre renoveringen är klar

Nu står Alvesta kyrka där i sin prydno. Den yttre renoveringen är klar. Den initierades för flera år sedan av Riksantikvarieämbetet, som ville utreda hur man på bästa sätt skulle bevara det yttre kalkmåleri som finns på äldre kyrkor. Alvesta kyrka var en fyra aktuella kyrkor i stiftet. Under tiden har Riksantikvarieämbetet omorganiserats och frågan har handlagts mestaldels av av stiftsantikvarien Torbjörn Sjögren.

När de undre skikten frilades, visade det sig att det fanns mycket mera måleri än vad som var känt. I samband med en stor renovering på 1920-talet dokumenterades Alvesta kyrka, men en del av måleriet var ändå okänt. Runt de tidigare mindre fönstren fanns det måleri, likaså vid den ursprungliga entrén på kyrkans södra sida. Koret döljer en stor målning på östra väggen med två mot varandra ställda lejon, liknande riksvapnet.
På södra väggen, ganska långt fram mot koret, fann man en stor målning. Den föreställde troligen en ängel i storlek som en människa. Det fanns flera teorier om denna bild och vi får vänta tills konservatorn Herman Andersson kommer med sin slutrapport och däri drar några slutsatser om motiv och när den kan ha tillkommit.
På norra sidan av kyrkan fanns en målad ram, c:a 150 cm i fyrkant. Vad som en gång varit innanför ramen har inte kunnat fastställas.Nu när projektet är klart, har det också resulterat i kunskap om arbetsmetoder och kostnaderna för liknande arbete. För större delen av kostnaden, i vårt fall, svarar Växjö stift.
Göran Alexandersson
Foto: Marie Fransson

FOTNOT:
Alvesta kyrka är en senmedeltid salskyrka i sten, från 1500-talets början. Den har en mycket väl sammanhållen renässans- och barockinteriör. Färgstarka kalkmålningar i renässansstil dominerar kyrkorummet.