Historiskt när tavla uppdaterats

Nyhet Publicerad Ändrad

Precis innanför dörren i det lilla träkapellet i Kvenneberga hänger den historiska tavlan, serious pastorum. Detta är en tavla över de präster som genom tiderna har tjänstgjort i kapellet, ända sedan år 1434. Linda Waldén, komminister i Alvesta församling, blir nu historisk då hennes namn, är på plats. Före henne finns nämligen… 51 manliga kollegor!

– Det här känns rätt, säger Linda Waldén och sneglar på sitt namn på tavlan. Jag känner mig stolt. Jag känner mig hemma här och det är så härligt att komma till Kvenneberga kapell. Allt känns lite bättre. Allt låter lite bättre och allt som är tungt blir mycket lättare här.

På min fråga hur det kan komma sig får jag ett snabbt svar från Linda.
– Dels är det människorna som gör det men det är också så att på vissa platser kommer man närmare Gud. Detta är en sådan plats, helig. I

Kvenneberga kapell hålls det gudstjänster i många former ungefär en gång i månaden.
– Under året som gått kan jag se att fler söker sig till kapellet för att fira gudstjänst. Allt blir så enkelt i det lilla träkapellel här ute på landet, menar Linda. Vi kommer närmare varandra. Det känns äkta och man kan vila här precis som den man är.

Under våren kommer kapellet att rustas med en ny ljudanläggning. Och efter önskemål, från såväl Linda själv som från kapellföreningens styrelse, är Sven Leander, smeden i byn, tillfrågad att tillverka en ljusbärare. En ljusbärare som är tänkt att pryda en av kapellets väggar.

På vägen mot bilen andas jag in den härliga vårluften på kyrkbacken men fylls samtidigt av en undran – vilka namn kommer att finnas med på tavlan i framtiden. Kommer det att gå ytterligare 600 år innan en kvinnlig prästs namn målas dit…

Text och foto: Marie Fransson