Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söderköping S:t Anna församling

Välkommen till Söderköping S:t Anna församling. Våra kyrkor och församlingshem står öppna för dig i glädje och sorg. Tillsammans går vi genom livet.

Om hållbar utveckling i Söderköping Sankt Anna:

Klimatuppvärmningen är vår tids ödesfråga och största angelägenhet. Detta för att den kommer att drabba så många fler varelser och livsformer än något annat hot tidigare gjort.

Vår församling behöver bli ännu mer av en växtplats och spridare av det annorlunda sätt att tänka, känna efter och leva som behövs i vår hotade tillvaro.

Det är en större utmaning än vi kanske kan föreställa oss, men om vi kan stå stadigt i den grund som vi kallar Guds kärlek och samtidigt lär oss förstå naturens villkor på riktigt, så kan det gå, bit för bit. Ett litet steg i taget, en förändring åt gången. Vi måste vara rädda om vår medkänsla med andra, vara vidsynta och kloka och hela tiden våga se helheten, hur allt kan få plats. Det handlar om vår gemensamma existens!

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen i vår församling är ett viktigt steg på vägen mot en hållbarare värld, och vi jobbar sedan 2017 oförtrutet vidare med att planera och genomföra små förbättringar för hållbarhet och helhetskänsla i verksamhet och tänkande.

Svenska kyrkans diplomering har ett arbetssätt som ska fungera som ett kretslopp – det ska gå runt, runt, och varje del leder vidare till nästa. Metoden bygger på dialog, planering, genomförande, reflektion och utbildning, och delarna är:

Nulägesbeskrivning

Vision och policy

Mål och åtgärdsprogram

Organisation med genomförande

Uppföljning

Information

 Vi arbetar då praktiskt med följande områden:

Pastoral verksamhet (kyrkans specifika), alltså gudstjänst, diakoni, undervisning, mission - samt arbetsmiljö.
Förvaltning och ekonomi.
Byggnader.
Kyrkogårdar och markanläggningar.
Varor och tjänster.
Transporter och kommunikation.
Kemikalier och avfall.

Söderköping Sankt Anna församlings vision och policy för miljö- och hållbarhetsarbetet:

 

Vision

Vi människor är en del av skapelsen. Vårt ansvar är att förvalta livet så att vi delar jordens resurser rättvist mellan allt levande. Söderköpings Sankt Anna församling ska därför på Guds uppdrag i det vi förvaltar vara en ansvarsfull del av en hållbar utveckling.
Policy
Därför ska vi:

 • lokalt och globalt verka för en hållbar utveckling miljömässigt, andligt, socialt och ekonomiskt.

  som församling vara ett föredöme i arbetet för hållbarhet och rättvisa.
  åta oss att ständigt förbättra vårt miljöarbete i tanke, ord och handling.

  följa och hålla oss uppdaterade angående aktuell miljölagstiftning som församlingen berörs av.
 • göra miljökonsekvensanalys i kyrkoråd inför de beslut där miljön kan påverkas på kort och lång sikt.
 •  främja rättvis handel genom fairtrade-diplomering.
 • Genom kommunikation och utbildning motivera och inspirera anställda, förtroendevalda, ideella och övriga församlingsbor att vara delaktiga i hållbarhetsarbetet.
 • Samarbeta och ha dialog med Svenska kyrkan på nationell nivå, stiftsnivå och i Kustbygdens kontrakt, leverantörer, myndigheter och organisationer i miljö-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

Söderköping S:t Anna församlings arbete för en hållbarare värld ska genom sitt uttryck ge ett intryck som skapar ett avtryck.

 

 

Skällviks kyrka

Skällviks kyrka

Tyvärr har vi problem med sättningar i vapenhuset i Skällviks kyrka. Därför har vi nu säkrat fasaden vid entren med tillfälliga stöd. Stöden kommer att finnas kvar medan utredning pågår.  Arbete kommer pågå under 2019 samt 2020.

Vid frågor kontakta: Fastighetschef Annica Wastesson. 0121- 358 14.

Texten uppdaterades: 2018-12-17.