Mogata ungdomsgård

För dig i årskurs 6 och uppåt.

Coronapandemi

På grund av rådande situation är verksamheten pausad tills vidare.

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen, 0121-358 00

 

Vi har öppet för dig  som går i 6:an och upp till 18 år.

Hit kan du komma och spela biljard, pingis, laga mat, baka och samtala. Du kan även titta på tv/film, köpa godis, läsk, lyssna på musik eller bara  vara. Vi lagar mat tillsammans. Du är välkommen att komma med idéer och förslag till aktiviteter. 


Kostnad 50:-/person och kalenderår eller 120:-/familj och kalenderår, då blir du även medlem i Svenska Kyrkans Unga SKU.  

Fredagar (ojämna veckor), med start 11 september kl.  18:00 – 22:00

Ledare:
Kristina Aronsson,  0121-358 35
Jenny Lerström 0121-358 22
Manoj Kumar, 0121-358 08