Våra kyrkogårdar

Här kan du läsa mer om våra kyrkogårdar.

Skärpt eldningsförbud= förbud mot att tända gravljus.

Nu råder skärpt eldningsförbud i hela Östergötlands län. Det betyder att vi inte heller får tända gravljus på kyrkogårdarna eller begravningsplatserna, vare sig vid gravar eller i ljushus/ljushållare. Vi ber därför alla att respektera detta. Gnistor eller eld som sprider sig kan mycket snabbt övergår i okontrollerad brand. Vill du veta mer om rådande eldningsförbud? Läs på Länsstyrelsens webb:

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

 

För mer information om våra kyrkogårdar  

läs mer här >>