Vår personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal

Kyrkoherde

Ola Linderoth

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkoherde

Komminister

Diakoni

Barn och ungdom

Kyrkomusiker

Administration

Kyrkogård

Kyrkvaktmästare

Fastigheter