Meny

Vår personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal

Kyrkoherde

Ola Linderoth

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkoherde

Komminister

Eva Katarina Agestam

Söderköping S:t Anna församling

Komminister

Charlotte Farholt

Söderköping S:t Anna församling

Komminister

Stefan Sandberg

Söderköping S:t Anna församling

Komminister

Diakoni

Peter Eriksson

Söderköping S:t Anna församling

Diakoniassistent

Christer Jonasson Pihl

Söderköping S:t Anna församling

Diakoniassistent

Ronnie Svenneryd

Söderköping S:t Anna församling

Diakoniassistent

Maria Sörman Kumar

Söderköping S:t Anna församling

Diakoniassistent

Barn och ungdom

Kristina Aronsson

Söderköping S:t Anna församling

Fritidsledare

Birgitta Ask

Söderköping S:t Anna församling

Barnskötare

Annelie Carlsson

Söderköping S:t Anna församling

Barnskötare

Manoj Kumar

Söderköping S:t Anna församling

Församlingsassistent

Jenny Lerström

Söderköping S:t Anna församling

Församlingspedagog

Magdalena Prytz

Söderköping S:t Anna församling

Arbetsledande förskollärare

Kyrkomusiker

Roger Eriksson

Söderköping S:t Anna församling

Kantor, Kyrkomusiker

Bodil Hedman

Söderköping S:t Anna församling

Kantor, Kyrkomusiker

Charlotte Svensson

Söderköping S:t Anna församling

Organist, Kyrkomusiker

Administration

Malin Carlsson

Söderköping S:t Anna församling

Administratör, Kommunikatör

Cecilia Dominder

Söderköping S:t Anna församling

Administratör, Kommunikatör

Gunilla Eriksson

Söderköping S:t Anna församling

Administration, Ekonomiassistent

Christer Jonasson Pihl

Söderköping S:t Anna församling

Administration, IT/Telefoni/Teknik, Dataskyddsombud

Kyrkogård

Malin Carlsson (måndag + fredag em.)

Söderköping S:t Anna församling

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

Karl-Erik Fernholm

Söderköping S:t Anna församling

Verkstaden-kyrkogården, Fastighetsskötare

Michael Gustafsson

Söderköping S:t Anna församling

Arbetsledande förman

Fredrik Jonsson

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkogårdschef

Mikael Kalén

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkogårdsarbetare

Björn Magnusson

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkogårdsarbetare

Anneli Rehnman

Söderköping S:t Anna församling

Arbetsledande förman

Rose-Marie Svensson

Söderköping S:t Anna församling

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

Tommy Welin

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkogårdsarbetare

Kyrkvaktmästare

Helena Johansson

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkvaktmästare

Paula Johansson

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkvaktmästare

Kerstin Jonsson

Söderköping S:t Anna församling

Kyrkvaktmästare

Fastigheter

Annica Wastesson

Söderköping S:t Anna församling

Fastighetschef