Foto: Magnus Aronson IKON

Protokoll och kallelser kyrkofullmäktige

Här kan du läsa protokoll från sammanträden i kyrkofullmäktige i vår församling.