Kollekter

Här kan du se vilka ändamål kollekten tillfaller de kommande gudstjänsterna.

KOLLEKTER UNDER 2020