Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Söderköping S:t Anna församling. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.

  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden. 

  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kyrkofullmäktiges ledamöter       

Mandatperiod 2018-01-01 - 2021-12-31 

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande Kent Käfling (SamlSSA)
Vice ordförande Carl-Johan Ivarsson (Posk)
2:e vice ordförande Karl-Gunnar Främberg (Posk)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter

Beate Palm Scherl
Gunnar Norlén
Carl-Johan Ivarsson
Gunnel Svensson
Niklas Schultz
Kerstin Elg
Karl-Gunnar Johansson
Anna Doll
Rolf Engvall
Gunvor Jarl
Karl-Gunnar Främberg
Christoffer Andersson
Charlotte Flodin
Daniel Frisäter
Ulla Träff
Alf Magnusson
Berit Främberg 
 
Ersättare
Pär Flodin
Marianne Bokblad
Annika Pihl
Kristina Boqvist
Kyri Sjöman
Barbro Larsson
Anne Sophie Norlén
Lilian Vendel
Kersin Rosén

Samlingslistan i Söderköping S:t Anna församling
Ledamöter
Margareta Zackrisson
Sven Olof Malmqvist
Kent Käfling
Dag Svensson
Anneli Jonsson
Lars-Inge Calderon
Marie Andersson
Inger Broddegård

Ersättare
Gunnel Almqvist
Monica Tell Andersson
Mikael Burgman

E-post till ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via Söderköping S:t Anna församlings e-postadress:
soderkoping.sanktanna.forsamling@svenskakyrkan.se