Foto: Ikon, Magnus Aronson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Söderköping S:t Anna församling. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.

  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden. 

  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kyrkofullmäktiges ledamöter       

Mandatperiod 2022-01-01 - 2025-12-31

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande Boel Holgersson (SamlSSA)
1:a vice ordförande Gunnar Norlén (Posk)
2:e vice ordförande Karl-Gunnar Främberg (Posk)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter

Beate Palm Scherl
Gunnar Norlén
Kerstin Elg
Carl-Johan Ivarsson
Niklas Schultz
Gunnel Svensson
Charlotte Flodin
Karl-Gunnar Främberg
Rolf Engvall
Christer Sundstrand
Anne Sophie Norlén
Karl-Gunnar Johansson
Barbro Larsson

Ersättare
Kristina Boqvist
Marianne Bokblad
Sture Josephsson
Anna-Maria Lindkvist
Kerstin Rosén
Marianne Dahlström

Samlingslistan 
Ledamöter
Tuula Ravander
Boel Holgersson
Annika Altnäs
Lennart Andersson
Magnus Berge
Anneli Jonsson

Ersättare
Ulla Gustavsson
Monica Malmqvist
Ingela Zachrisson
Anders Lindgren

Borgerligt alternativ
Ledamöter
Gunvor Wissmar Skoog
Anwar Samuelsson
Björn Dahlskog

Ersättare
Martin Sjölander
Bengt Svensson

Sverigedemokraterna
Ledamöter
Aron Emilsson
Annelie Sjöberg
Catarina Albertsson

 

E-post till ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via Söderköping S:t Anna församlings e-postadress:
ssa.forsamling@svenskakyrkan.se