Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och egravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett fastighets- och kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ledamöter       

Ordförande Gunnar Norlén (Posk) gunnar@norlens.net   
1:e vice ordförande Beate Palm Scherl (Posk)
2:e vice ordförande Margareta Zackrisson (SamlSSA)
Kajsa Nilsson (Posk)
Carl-Johan Ivarsson (Posk)
Niklas Schultz (Posk) 
Kerstin Elg (Posk)
Karl-Gunnar Johansson (Posk)
Sven-Olof Malmqvist (SamlSSA)
Kent Käfling (SamlSSA)
Kyrkoherde Ola Linderoth

Ersättare
Gunnel Svensson (Posk)
Anna Doll (Posk)
Daniel Frisäter (Posk)
Rolf Engvall (Posk)
Charlotte Flodin (Posk)
Marianne Bokblad (Posk)
Ulla Träff (Posk)
Dag Svensson (SamlSSA)
Inger Broddegård (SamlSSA)
Gunnel Almqvist (SamlSSA)
  
Arbetsutskott
Kyrkoherde Ola Linderoth
Ordförande Gunnar Norlén (Posk) 
1:e vice ordförande Beate Palm Scherl (Posk) 
2:e vice ordförande Margareta Zakrisson (SamlSSA)
Niklas Schultz (Posk)
 
Ersättare
Gunnel Svensson (Posk) 
Carl-Johan Ivarsson (Posk)
Kerstin Elg (Posk)
Kent Käfling (SamlSSA)
  
Kyrkogårdsutskott
Ordförande Carl-Johan Ivarsson (Posk) 
1:e vice ordförande Lars-Inge Calderon (SamlSSA) 
2:e vice ordförande Gunnel Svensson (Posk)
Alf Magnusson (Posk)
  
Ersättare
Karl-Gunnar Johansson (Posk)
Kristina Boqvist (Posk)
Ulla Träff (Posk)
Gunnel Almqvist (SamlSSA)
  
Redaktionskommitté
Redaktör Kent Käfling
Beate Palm Scherl 
Anne Sophie Norlén
Anna Doll
 
Valberedning
Ordförande Charlotte Flodin (Posk) 
1:e vice ordförande Carl-Johan Ivarsson (Posk)
2:e vice ordförande Margareta Zackrisson (SamlSSA)
Kerstin Elg (Posk)
Lars-Inge Calderon (SamlSSA)
 
Ersättare
Ulla Träff (Posk)
Niklas Schultz (Posk)
Anne Sophie Norlén (Posk)
Sven-Olof Malmqvist (SamlSSA)
Gunnel Almqvist (SamlSSA)
 
Valnämnd
Ordförande Carl-Johan Ivarsson (Posk)
1:e vice ordförande Kersin Elg (Posk)  
2:e vice ordförande Gunilla Axelsson (SamlSSA)
Anne Sophie Norlén (Posk) 
Sven Olof Malmqvist (SamlSSA)

Ersättare
Kristina Boqvist (Posk) 
Ulla Träff (Posk)
Rolf Engvall (Posk) 
Kent Käfling (SamlSSA) 
Margareta Zackrisson (SamlSSA)

Miljöombud
Niklas Schultz (Posk)
Margareta Zackrisson (SamlSSA)
  
Begravningsombud Inga-Lill Östlund inga-lill.ostlund@soderkoping.se

Kontakta kyrkorådet
E-post till ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via Söderköping S:t Anna församlings e-postadress:
soderkoping.sanktanna.forsamling@svenskakyrkan.se