Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingen fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att församlingen har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av församlingens angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ledamöter       

Ordförande Beate Palm Scherl (Posk) beate.emijo@gmail.com
1:e vice ordförande Niklas Schultz (Posk)
2:e vice ordförande Annika Altnäs (SamlSSA)
Carl-Johan Ivarsson (Posk)
Kerstin Elg (Posk)
Gunnar Norlén (Posk)
Lennart Andersson (SamlSSA)
Gunvor Wissmar Skoog (Ba)
Anwar Samuelsson (Ba)
Aron Emilsson (Sd)
Kyrkoherde Ola Linderoth

Ersättare
Gunnel Svensson (Posk)
Rolf Engvall (Posk)
Karl-Gunnar Främberg (Posk)
Annika Pihl (Posk)
Christer Sundstrand (Posk)
Tuula Ravander (SamlSSA)
Ulla Gustavsson (SamlSSA)
Boel Holgersson (SamlSSA)
Bengt Svensson (Ba)
Annelie Sjöberg (Sd)
  
Arbetsutskott
Ordförande Beate Palm Scherl (Posk) 
1:e vice ordförande Niklas Schultz (Posk) 
2:e vice ordförande Annika Altnäs (SamlSSA)
Gunvor Wissmar Skoog (Ba)
Kyrkoherde Ola Linderoth
 
Ersättare
Gunnel Svensson (Posk) 
Kerstin Elg (Posk)
Lennart Andersson (SamlSSA)
Anwar Samuelsson (Ba)
  
Kyrkogårdsutskott
Ordförande Carl-Johan Ivarsson (Posk) 
Vice ordförande Lennart Andersson (SamlSSA)
Gunnel Svensson (Posk)
Björn Dahlskog (Ba)
Kyrkoherde Ola Linderoth
  
Ersättare
Kristina Boqvist (Posk)
Anne Sophie Norlén (Posk)
Annika Altnäs (SamlSSA)
Ulla Gustavsson (SamlSSA)
  
Valnämnd
Ordförande Carl-Johan Ivarsson (Posk)
Vice ordförande Magnus Berge (SamlSSA)
Anne Sophie Norlén (Posk)
Charlotta Hollertz Kreuger (Ba)
Annelie Sjöberg (Sd)
 
Ersättare
Kerstin Elg (Posk)
Rolf Engvall (Posk)
Annika Altnäs (SamlSSA)
Lennart Andersson (SamlSSA)
Catarina Albertsson (Sd)
 
Begravningsombud Inga-Lill Östlund inga-lill.ostlund@soderkoping.se

Kontakta kyrkorådet
E-post till ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via Söderköping S:t Anna församlings e-postadress:
ssa.forsamling@svenskakyrkan.se