Sorgegrupp

Samtal om sorg

När man har mist en anhörig eller nära vän kan det vara en hjälp att få samtala om sin sorg med andra som är i samma situation. I vår församling finns det möjlighet för dig att vara med i en sådan grupp.

I sorgegruppen får du möjlighet att sätta ord på det som du bär inom dig. Vi träffas under sex gånger. Under våra träffar har du möjlighet att samtala om livet, tiden före dödsfallet, tiden efter dödsfallet, sorgen, längtan, hoppet och livet vidare. I gruppen tillämpar vi ett ”tysthetslöfte”, det som sägs under sorgegruppen stannar i rummet.

Vi träffas i Klockaregården och bjuder på fika i samband med träffarna. Ni kan vara flera anhöriga och i vänkrets till den avlidne som önskar samtal.

För mer information om när en sorgegrupp startar upp kontakta:

Präst Stefan Sandberg 0121-358 27

Församlingsexpeditionen 0121-358 00