Om församlingen

Vi vill vara en gemenskap genom hela livet. I det svåra och i det enkla, i det lyckliga och i det sorgsna, i livets palett skapad av Gud.”

Vår programförklaring

Söderköping St Anna församling är en gemenskap som vill stå  öppen, normbrytande och välkomnande för alla som vill. Vi delar våra upplevelser av livet och av Gud genom samtal och levande gudstjänster med varierande ord, uttryck och musik. Vi vill försöka se människan vid sidan om oss med kärlekens och äkthetens blick. Vi vill leva i  medmänskliga handlingar och förstår att vi lever för varandra genom att ge och att ta emot. Vi tränar oss på att älska oss själva såsom Gud ständigt älskar oss.

Vi vill vara en gemenskap genom hela livet, i det svåra och i det enkla, i det lyckliga och i det sorgsna, i livets palett skapad av Gud.

Söderköping S:t Anna församling

Här bor cirka 14.000 personer som omfattar Söderköpings stad, 1,5 mil söder om Norrköping, med omgivande landsbygd och Sankt Anna vackra skärgård. Det finns åtta kyrkor, varav fem är medeltida.  Det är ett rikt gudtjänstliv, ett omfattande diakonalt arbete samt ett stort barn- och ungdomsarbete. Vi har ett aktivt musikliv med fem körer samt många frivilliga inom diakon, i internationellt arbete och i ungdomsgrupper. Söderköping S:t Anna församling vill vara en lärande kyrka, som lever i gemenskap med Gud och bejakar egna och andras erfarenheter av Gud och Guds handlande, som är beredd att förändra sin verksamhet, sin organisation och sina arbetsmetoder för att möta den verklighet församlingen lever och verkar i.

Vi är en demokratisk organisation, som styrs av de förtroendevalda och leds av kyrkoherden. Basen i arbetet är fullmäktige, som väljer ledamöter till styrelsen och tar beslut om budget och övergripande frågor. Fullmäktigesammanträden är offentliga.        

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften är nödvändig för att finansiera den verksamhet, byggnader och tjänster för vilka Svenska kyrkan fått ansvar.

Vad används medlemsavgiften till?   

Kyrkans alla församlingar bedriver omfattande verksamhet. En av huvuduppgifterna är söndaglig gudstjänst, dop, vigslar, konfirmationer och begravningar.

Vidare finns körer, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, möjlighet till personliga samtal, bibelstudiegrupper, föreläsningar, äldreverksamhet m.m.
För att stödja församlingar som inte har så stort medlemsunderlag finns ett utjämningssystem mellan Svenska kyrkans 2 225 församlingar. Med din medlemsavgift till Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna, bidrar du till att din kyrka vid sommarstället kan hållas öppen och att du kan fira gudstjänst, dop och vigslar. Utjämningssystemet bidrar också till att finansiera stiftets verksamhet och  insatser på nationell nivå.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Söderköping S:t Anna församling. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Protokoll och kallelser kyrkofullmäktige

Här kan du läsa protokoll från sammanträden i kyrkofullmäktige i vår församling.

Arbeta med oss

Vad kul att du är intresserad av att arbeta med oss! Välkommen att läsa mer om vår församling!  

Tidigare i församlingen

Läs om vad som tidigare har hänt i vår församling.