Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppna förskolan

Alla som har barn från 0-5 år är välkomna.

Öppna förskolan     

Vi vänder oss till dig som är hemma med barn från 0 - 5 år.
Det spelar ingen roll om du är mamma, pappa, morfar, farmor eller dagbarnvårdare, du är lika välkommen. 

På öppna förskolan kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och skapande. 

Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. 

Vi leker, samtalar, sjunger, fikar, skapar och avslutar dagen med en lugn andaktsstund. Några gånger varje termin firar vi kryp- och sånggudstjänst i kyrkan.

Kontakt Magdalena Prytz, 0121-358 25.
Skicka e-post här