Öppna förskolan

För alla barn mellan 0-5 år

Öppna förskolan

Församlingen har två öppna förskolor. En i Duvan (S:t Laurentii församlingshem) i Söderköping, och en i Mogata Tingshus i Mogata. Hit är du som är hemma med barn från 0 - 5 år välkommen. Det spelar ingen roll om du är mamma, pappa, morfar, farmor eller dagbarnvårdare, du är lika välkommen. 

På öppna förskolan kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och skapande. Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. Vi leker, samtalar, sjunger, fikar, skapar och avslutar dagen med en lugn andaktsstund. Några gånger varje termin firar vi kryp- och sånggudstjänst i kyrkan.

Välkommen!

Kontakt Magdalena Prytz, 0121-358 25.
magdalena.prytz@svenskakyrkan.se

Öppna förskolan Duvan

Vuxen tillsammans med barn 0-5 år

Öppna förskolan Mogata

Vuxen tillsammans med barn 0 - 5 år