Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakta oss

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Post- och besöksadress: Prästgatan 9 A, 614 30 Söderköping
Telefon: 0121-358 00. Fax: 0121-358 19     

ÖPPETTIDER I SOMMAR, VECKA 26 - 34 (24/6 - 26/8)  
Tisdag och  Torsdag          09:30 -12:00 
Torsdag                            13:00 -15:00

Organisationsnummer 252004-2082
Bankgiro 5482-8751
Plusgiro 10 49 45-1

e-postadress: soderkoping.sanktanna.forsamling@svenskakyrkan.se