Dop

Gud som ser och älskar så, se till mig och alla små.

Dopets betydelse         

Matteusevangeliet
kapitel 28, verserna 18-20

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Läs hela texten på bibeln.se      

Läs hela texten på bibeln.se här     
Du lilla barn som nyss fötts till det här livet, ni nyblivna föräldrar, du som just fått barnbarn, du som inte döptes när du var riktigt liten men som vill bli döpt nu, du som fick vänta med ditt dop tills du kunde bestämma själv, du som längtar efter dopet: Välkommen!

Dopet i vår församling

Dopet är gratis och kan se ut på lite olika sätt.
Det kan vara stort med många gäster eller litet med bara de närmaste.
Du kan ha det i en söndagsgudstjänst eller enskild dopgudstjänst.
Du kan ha dopet i någon av församlingens kyrkor, hemma eller utomhus.
Du som vill kan låna både dopklänning och något av våra församlingshem gratis.
När du bokat dop, så kommer prästen som ska döpa ta kontakt för att berätta mer om dopet och hur det går till.
Du kan också be att få mer information om dopet innan du bestämmer dig.

Dopklänningen  

Den långa vita klänningen är en symbol som påminner oss om att vi hela livet får växa i vår tro. Vi blir aldrig färdiga utan får hela tiden nya erfarenheter genom våra möten med Gud.
_____________________________ 

Frågor och svar om dopet     
Kontakta Församlingsexpeditionen 0121-358 00       
E-post till församlingsexpeditionen här

Våra församlingshem

Här kan du läsa mer om våra församlingshem