Internationella arbetet

Var med och arbeta för en bättre värld! Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i internationellt arbete genom församlingens Internationella grupp och genom Act Svenska kyrkan.

Evige Fader,
du har skapat allt på jorden till att leva under samma himmel.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, vår broder och räddare,
du lärde oss att se andras lidande framför deras synd.
Förbarma dig över din kyrka.
Gör oss känsliga för lidandet.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
med samma mänskliga rättigheter för alla.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av oro.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.
Amen

 Bön av Ärkebiskop Antje Jackelén

 

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Välkommen till församlingens Internationella grupp!

Vill du vara med och arbeta för en bättre värld? Är du intresserad av internationell gemenskap? Välkommen till församlingens internationella grupp!

Internationella gruppens målsättning är:

  • att väcka intresse för vårt gemensamma ansvar för varandra i kyrkan, omvärlden och i världen
  • att stödja projekt som vänder sig till de svaga i samhället, genom katastrofhjälp, utbildning, socialt och diakonalt engagemang
  • att göra projekt tillsammans, över åldersgränserna

Internationella gruppen i Söderköping S:t Anna församling träffas ett par gånger under terminen och gör utflykter, studiebesök och stödjer ACT Svenska kyrkans insamlingskampanjer!

Kontakta oss

Är du intresserad eller har frågor, är du välkommen att kontakta någon av oss!

Kerstin Elg
0121-128 75 eller 0730-67 72 09

Anne Sophie Norlén
0121-511 40 eller 0703-54 38 54

Präst Eva Katarina Agestam
0121-358 38

Präst Stefan Sandberg
0121-358 27

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.

Projekt som stöds av Act Svenska kyrkan

Här kan du läsa mer om olika projekt som stöds av medel insamlade genom Act Svenska kyrkan

ansikte dolt bakom ett tunnt tyg

Så arbetar vi mot skuggpandemin

Samtidigt som insatser för att motverka spridningen av covid-19 görs måste vi arbeta för att stoppa den växande skuggpandemin. Hunger och våld ökar i skuggan av pandemin. Din gåva gör skillnad.

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete

Ge din gåva:

Swish: 9001223

Plusgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900 1223

 

Från utlandet 
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223