Internationella arbetet

Var med och arbeta för en bättre värld! Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i internationellt arbete genom församlingens Internationella grupp och genom Act Svenska kyrkan.

Evige Fader,
du har skapat allt på jorden till att leva under samma himmel.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, vår broder och räddare,
du lärde oss att se andras lidande framför deras synd.
Förbarma dig över din kyrka.
Gör oss känsliga för lidandet.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
med samma mänskliga rättigheter för alla.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av oro.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.
Amen

 Bön av Ärkebiskop Antje Jackelén

 

NÖDROP FÖR LIBANON! DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Välkommen till församlingens Internationella grupp!

Internationella gruppen i Söderköping S:t Anna församling träffas ett par gånger under terminen och gör utflykter, studiebesök och stödjer ACT Svenska kyrkans insamlingskampanjer!

Internationella gruppens målsättning är:

  • att väcka intresse för vårt gemensamma ansvar för varandra i kyrkan, omvärlden och i världen
  • att stödja projekt som vänder sig till de svaga i samhället, genom katastrofhjälp, utbildning, socialt och diakonalt engagemang
  • att göra projekt tillsammans, över åldersgränserna
Läs mer om Internationella gruppens verksamhet här!

Act Svenska kyrkan är en del av Världens barn-kampanjen som handlar om alla barns självklara rättighet till hälsa, utbildning och framtid. Årets insamling till världens barn inbringade 60,7 miljoner kronor.

Act Svenska kyrkans profilprojekt för Världens barn 2020 är utbildningssatsningen LWF Education i Rakhine i Myanmar. Förtryck av Rohingyer i Rakhine, Myanmar har drivit över en miljon människor på flykt och med stöd av Världens Barn insamlingen arbetar Act Svenska kyrkan tillsammans med partner och skolor upprättas för att dessa barn som förvägrats skolgång, nu ska få gå i skolan. Coronapandemin har inneburit extra utmaningar och lärare har bland annat fått bidra i arbetet med att förebygga och förhindra smittspridning. En viktig del har även varit att sprida kunskap om covid-19 och hur viruset sprids samt tillgodose att det finns möjligheter att hålla god handhygien.

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att kontakta oss!

Kerstin Elg
0121-128 75 eller 0730-67 72 09

Anne Sophie Norlén
0121- 511 40 eller 0703-54 38 54

Präst Eva Katarina Agestam
0121-358 38

Präst Stefan Sandberg
0121-358 27

Act Svenska kyrkan

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete

Ge din gåva:

Swish: 9001223

Plusgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900 1223

 

Från utlandet 
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223