Samtal

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man kanske är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad man tänker och känner.

Samtal under tystnadsplikt

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man kanske är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad man tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, eller kanske brev. Både diakon och präst har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal.

När man samtalar enskilt med en präst eller diakon i samma rum, via telefon eller skriver brev kallas det enskild själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande. Ibland sker själavården när det är kris, och ibland innebär själavård andlig vägledning.

Själavård har alltid funnits i den kristna kyrkan. Förr handlade det ofta om bikt som innebär att man bekänner sin synd och skuld och får ta emot Guds förlåtelse. Bikten är än idag en möjlighet i Svenska kyrkan. Det själavårdande samtalet kan föregå en bikt eller vara helt fristående från det, beroende på vad samtalet handlar om.

För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas.

 

Kontakt

I Söderköping Sankt Anna församling finns det tre präster och en diakoniassistent som kan ha själavårdande samtal dagtid vardagar antingen via hembesök eller via telefon. På helger är det en av de nedanstående prästerna i tjänst och har gudstjänster i församlingens kyrkor. Det kan finnas möjligheter att göra besök för samtal även på helger.

För samtal kontakta:

Präst: Eva-Katarina Agestam 0121-358 38

Präst: Sara Vestman 0121-358 02

Präst: Stefan Sandberg 0121-358 27

Diakoniassistent: Peter Eriksson 0121-358 24

Diakoniassistent: Erica Lantz 0121- 358 03

Församlingsexpeditionen: 0121-358 00

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kyrkans SOS

Känns livet svårt? Vill du prata med en medmänniska? Då är du välkommen att skriva till SOS-brevlådan och/eller ringa till Jourtelefonen!